Warunki wynagrodzenia za pracę - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki wynagrodzenia za pracę - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Warunki wynagrodzenia za pracę: rozumie się przez to składnik sytuacji prawnej pracownika w zakresie przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. Składniki to: a)składniki wynagrodzenia b)sposób obliczania wynagrodzenia c)termin zapłaty d)miejsce spełnienia świadczenia e)forma
1) składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie za pracę może mieć charakter 1-składnikowy lub wieloskładnikowy. Wieloskładnikowy- wyodrębnia się wynagrodzenie podstawowe (płaca zasadnicza), składniki dodatkowe, wynagrodzenie podstawowe jest określane wg stawki osobistego zaszeregowania. Są to stawki godzinne lub miesięczne. Przy metodzie wynikowej -stawki za jednostkę produktu. Stawki te określone są w przepisach płacowych, w układach zbiorowych, regulaminach wynagrodzenia. Obliczanie wynagrodzenia podstawowego zależy od systemu płacowego, generalnie rozróżnia się systemy (metody) ustalania wysokości wynagrodzenia jako metody czasowe i wynikowe. Czasowe - stawki wyrażone są w jednostkach czasowych, więc w godzinach lub jako stawki miesięczne. Wynikowe - to przede wszystkim akord. W tej metodzie wysokość wynagrodzenia zależy od wyników pracy, a więc np. od liczby produktów, usług, zawartych umów itd. Składniki dodatkowe to premie, prowizje i dodatki. Są to składniki niesamodzielne, czasami niestałe. Niesamodzielne bo wypłacane zawsze obok wynagrodzenia podstawowego. Premia - to uzupełniający niesamodzielny i niestały składnik wynagrodzenia, jednakże o charakterze obowiązkowym. O wypłatę premii pracownik może wystąpić z roszczeniem. Premia jest składnikiem niestałym, ponieważ jej wypłata zależy od spełnienia określonych warunków zawartych w regulaminach premiowania, czasami nawet w ustawach. Z tego powodu premię nazywa się czasem premią regulaminową, a w odróżnieniu od premii uznaniowej, która traktowana jest przez prawo pracy jako nagrodę. Prowizja - to dodatkowy składnik wynagrodzenia określony w procentach od uzyskanych efektów pracy. Jest to więc składnik stały przysługujący automatycznie. Prowizja jest stosowana w handlu, w gastronomii. W akwizycji wypłaca się ją od ilości zawartych umów. Tak wynagradza się również inkasentów. Dodatki można podzielić na 2 grupy: a) dodatek kompensujący zwiększający wysiłek kwalifikacje pracowników, np. dodatek za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej, w warunkach szkodliwych; dodatek funkcyjny, stażowy, ze znajomości języków obcych itd.
b) dodatki wyrównawcze kompensują obniżenie zarobku z powodu przeniesienia do innej pracy. Dotyczą kobiet ciężarnych, pracowników niezdolnych do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pracowników szczególnie chronionych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz