Strategia personalna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia personalna - omówienie - strona 1 Strategia personalna - omówienie - strona 2 Strategia personalna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

XI. Strategiczne aspekty zarządzanie personelem
11.1. Strategia personalna Strategia organizacji może być skutecznie realizowana tylko wtedy, gdy zostaną stworzone (zawczasu) niezbędne warunki personalne. Warunki te są kreowane w procesie zarządzania kadrami. Na podstawie zaplanowanej strategii organizacji powstają skorelowane ze sobą strategie funkcjonalne, dotyczące poszczególnych funkcji rzeczowych, między innymi strategia personalna. W strategii tej należy określić główne cele, jakie zamierzamy osiągnąć, a w szczególności potrzeby w zakresie liczby i jakości pracowników oraz ich rozwoju, a także założenia dotyczące sposobów zaspokojenia tych potrzeb.
„Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi to metoda podejmowania decyzji związanych z planami organizacyjnymi dotyczącymi ludzi”. (M. Armstrong „Zarządzanie zasobami ludzkimi.”, s. 225) Strategiczne ZZL obejmuje następujący zakres problemów:
struktura i kultura organizacyjna,
zarządzanie zmianą,
efektywność organizacji i skuteczność działania w długim horyzoncie czasu
kompetencje i dobór zasobów pod kątem przyszłych wymagań firmy
ogólny rozwój pracowników.
Przykładowe inne definicje:
Wright i Snell (1989):
“Strategiczne ZZL odnosi się do tych działań z zakresu ZZL, które zwykle wspierają strategię dotyczącą konkurencyjności firmy”
Miller (1989):
„Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje decyzje i działania dotyczące zarządzania pracownikami na wszystkich poziomach firmy i zmierzające do stworzenia i utzrymania przewagi konkurencyjnej”.
Walker (1992):
„..sposób połączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategicznymi aspektami działalności firmy”
Celem strategicznym ZZL jest wytyczenie, w często niestabilnym środowisku, kierunku działania w taki sposób, by można było przełożyć potrzeby organizacji i przedsiębiorstwa na spójną i praktyczną politykę firmy oraz programy już działające.
Znaczenie strategicznego ZZL wynika z postrzegania ludzi pracujących w organizacji jako „zasobu strategicznego”, dzięki któremu wiążąc działanie i politykę ZZL z jednoznaczną strategią firmy można osiągnąć przewagę konkurencyjną.
Decyzje strategiczne ZZL tworzą strukturę dla strategii personalnej. Koncentrują się one na poszczególnych planach organizacji dotyczących tego, co należy zrobić, oraz zmianach, jakie trzeba wprowadzić w związku z pracownikami. Strategie personalne są rozwijane głównie w obszarach:
Planowania zasobów ludzkich
Pozyskiwania pracowników
Zarządzania przez efekty


(…)

… realizacji zadań składających się na funkcję rzeczową "gospodarka kadrami" w powiązaniu z realizacją przez kierowników różnego szczebla funkcji zarządzania "zapewnienie kadr" we wszystkich rzeczowych sferach działalności organizacji. Oznacza to  systematyczne - cykliczne wykonywanie zadań z zastosowaniem koncepcji, sposobów, metod działania wynikających z obowiązującej strategii i polityki kadrowej w celu…
…”, zwiększenie zaangażowania, dobra komunikacja, delegowanie uprawnień, decentralizacja oraz praca zespołowa.
Wszystkie zewnętrzne czynniki środowiskowe (możliwości i zagrożenia|), które mogą niekorzystnie wpłynąć na organizację np. interwencja rządu, ustawodawstwo europejskie, recesja itp.
W trakcie formułowania strategii należy odpowiedzieć na pytania:
Jakie umiejętności i kompetencje pracowników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz