Kapitał ludzki i intelektualny organizacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Kapitał ludzki i intelektualny organizacji - omówienie - strona 1  Kapitał ludzki i intelektualny organizacji - omówienie - strona 2  Kapitał ludzki i intelektualny organizacji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

X. Kapitał ludzki i intelektualny organizacji - filozofia personalna
10.1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a Administrowanie Personelem
Termin filozofia personalna oznacza "(...) zbiór założeń dotyczących człowieka, jego postaw, określa ona ogólny sposób podejścia do problemów ludzkich, czy też inaczej mówiąc sposób w jaki ludzie mają być traktowani w organizacji" [ T. Listwan Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd. Mimex, Wrocław 1993.s.31.]. Wyróżnia się dwie podstawowe współcześnie filozofie mające odniesienie do zarządzania kadrami: Personnel Management (PM) (menedżerskie zarządzanie personelem (ZP)) i Human Resources Management (HRM) (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)), które często mylnie stosowane są zamiennie. Pojęcia te nie pokrywają się znaczeniowo i reprezentują odmienne wartości, zasady i filozofię zarządzania kadrami. W Tabeli nr 10.1 wyjaśniono ich istotę oraz przedstawiono różnice i podobieństwa.
Tabela nr 10.1 Porównanie koncepcji zarządzania kadrami.
Human Resources Management
Zarządzanie Zasobami ludzkimi
Personnel Management
Administrowanie Personelem
Cechy
modeli
koncepcja opierająca się na przywództwie, czyli lidership;
adresowany w równym stopniu do załogi i kierownictwa;
najważniejsza jest strategia personalna oraz planowanie personalnej, podporządkowane strategii organizacyjnej całej firmy;
stawia na przywództwo oraz misję firmy, która musi być skorelowana z misjami poszczególnych planów i oddziałów;
od pracowników wymaga się zaangażowania i inicjatywy;
koncepcja oparta na zasadzie „managementu”, czyli organizowania pracy, kierowania i kontroli;
skierowany do pracowników organizacji;
najważniejsze jest to „coś”, co menedżerowie kierują do pracowników;
znaczenie misji firmy, przywództwa czy kultury organizacyjnej jest marginalne, opiera się na wewnętrznych zarządzeniach, polityce i procedurach;
od pracowników wymaga się posłuszeństwa;
Dobór
analizuje się potrzeby kadrowe aktualne i na przyszłość;
przyjmuje się ludzi dopasowanych do firmy pod względem osobowości, charakteru, mniej ważne są formalne kompetencje;
rekrutacja rozpoczyna się dopiero po odejściu pracownika, gdy wystąpi wakat;
uruchamia się procedury typu aplikacje, formularze, prowadzi się rozmowy z kandydatami;
Rozwój
przyjmuje się zasadę „kształcenia ustawicznego”, pracowników szkoli się pod kątem ich przyszłych zadań, szczególne znaczenie przywiązuje się do pracowników kluczowych i doskonalenia ich umiejętności;


(…)

….
Polityka personalna jest rozumiana, jako konkretyzacja filozofii zarządzania kadrami poprzez określenia tzw. modelu polityki kadrowej. Wyróżnić można dwa modele wzorcowe: "model sita" i "model kapitału ludzkiego". "Model sita" oparty jest na założeniu, iż człowiek dorosły nie podlega w istotny sposób zmianom. Jeśli więc organizacja zamierza osiągnąć sukces to powinna zadbać, aby osoby w niej pracujące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz