Wiadomości ogólnie i zarządzanie procesami ZZL

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4130
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiadomości ogólnie i zarządzanie procesami ZZL - strona 1 Wiadomości ogólnie i zarządzanie procesami ZZL - strona 2 Wiadomości ogólnie i zarządzanie procesami ZZL - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykłady) Wiadomości ogólne PERSONEL - ludzie zatrudnieni w danej organizacji, z posiadanym przez nich potencjałem pracy; ci którzy pozostają w stosunku pracy z danym pracodawcą (niekoniecznie musi to być stosunek prawny); inaczej: interesariusz wewnętrzny;
Kierownik menedżer (kadry)
Personel wykonawczy
POTENCJAŁ PRACY - zbiór możliwości tkwiących w ludziach, a decydujący o ich przydatności w procesie pracy; wiedza teoretyczna + umiejętności praktyczne + zdolności + zdrowie + postawy i wartości + motywacja do pracy; inaczej: kapitał ludzki, kwalifikacje, kompetencje
ZASOBY LUDZKIE - personel, akcjonariusze, klienci. Kooperanci, banki, urzędy pracy, szkoły, dworactwo; inaczej: interesariusze;
Cechy zasobów ludzkich:
nietransperowalność praw własności potencjału pracy - pracownik ciągle pozostaje właścicielem swojego potencjału pracy
zasoby ludzkie organizacji są jedynym zasobem zdolnym powiększać swoją wartość rynkową - poprzez rozwój potencjału pracy, zwiększenie kwalifikacji;
FUNKCJA PERSONALNA - polega na efektywnym pozyskiwaniu i wykorzystaniu zasobów ludzkich organizacji; jedna z wielu funkcji organizacji; współcześnie: zarządzanie zasobami ludzkimi;
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - proces zapewniania organizacji w określonym miejscu i czasie niezbędnych zasobów ludzkich w wymiarze ilościowym i jakościowym oraz stwarzania warunków do efektywnego ich zastosowania w procesie pracy, zgodnie z nadrzędnymi jej celem;
Uniwersalny cel ZZL - dostarczania wartości dla interesariuszy przez osiąganie i utrzymywanie wysokiej efektywności pracy oraz podnoszenie wartości kapitału ludzkiego zgodnie z nadrzędnymi celami organizacji;
ZZL posiada trzy aspekty:
funkcjonalny (procesowy) - szczegółowe zadania, funkcje, czynności spełniane w ramach ZZL
instytucjonalny (podmiotowy) - wszystkie stanowiska pracy i komórki organizacyjne uprawnione do podejmowania decyzji personalnych;
instrumentalny (narzędziowy) - wszelkie narzędzia: metody, systemy, programy, które służą do realizacji celów ZZL;
Funkcje ZZL:
analiza zasobów ludzkich
planowanie
rekrutacja i de rekrutacja
kierowanie pracą
wynagradzanie
rozwój personelu
kształtowanie warunków i stosunków pracy
controlling pracowniczy
Proces ZZL:
planowanie zasobów ludzkich
kształtowanie stanu i struktury personelu
zarządzanie efektywnością pracy
kształtowanie wynagrodzeń
rozwój zasobów ludzkich
kształtowanie warunków i stosunków pracy


(…)

… projektowa
-organizacja wirtualna
-komórka personalna jako centrum zysku
-komórka personalna jako centrum tworzenia wartości
-outsourcing funkcji personalnej Brak komórki personalnej
(małe firmy poniżej 20 osób)
Model tradycyjny
(małe firmy powyżej 20 osób)
Menedżer liniowy:
-zatrudnia
-wynagradza
-zwalnia
Stanowisko ds. personalnych:
-obsługa administracyjna
-sprawy socjalne
-doradztwo prawne
Model…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz