Nauki o organizacji - Zasoby organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4053
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki o organizacji - Zasoby organizacji - strona 1 Nauki o organizacji - Zasoby organizacji - strona 2 Nauki o organizacji - Zasoby organizacji - strona 3

Fragment notatki:Informacje zawarte w notatce to: zasoby organizacji, kategorie zasobów organizacji, kapitał organizacji, kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa państwowe- organy, przedsiębiorstwa mieszane, spółki, mały przedsiębiorca, duży przedsiębiorca.
Dodatkowo: społeczna odpowiedzialność organizacji, interesariusze organizacji, odpowiedzialność organizacji wobec swoich akcjonariuszy, korzyści z wdrożenia koncepcji CSR, kierunek ilościowy, metody badań operacyjnych, model matematyczny, zmienne sytuacyjne, typologie organizacji, odrębność prawna, cele przedsiębiorstwa, definicja strukturalno-organizacyjna.

A także: przedsiębiorca, przedsiębiorczość, modele organizacji, przedmiot zainteresowania, organizacja, kierunek technologiczny, cykl działania zorganizowanego, kierunek administracyjny, benchmarking, just in time, outsourcing, model organizacji wirtualnej.

Dodatkowe informacje to: cykl życia organizacji, cechy faz, koncepcje cyklu życia organizacji.
Notatka jest pomocna w przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotu jakim są nauki o organizacji.

Cykl życia organizacji:
ciąg zmian od narodzin do śmierci;
tylko bardzo nieliczne organizacje są zdolne do przetrwania:
przez tysiąc lat- Kościół Katolicki,
przez setki lat- giełda londyńska (1801r.), Uniwersytet Jagielloński (1364r.), Firma Faber-Castell (1731r.).
Szwedzki koncern STORA (1288r.)
Firma powstała jako kopalnia miedzi.
Przeżyła reformację, wojny w XVI w., rewolucję przemysłową, dwie wojny światowe w XX stuleciu.
Zmiany:
wydobycie miedzi;
przerób produktów leśnych;
wytapianie stali;
wykorzystywanie siły wodnej;
produkcja papieru, celulozy, chemikaliów. Cykl życia organizacji:
jeden produkt lub grupa produktów- cykl życia organizacji zdeterminowany cyklem życia oferowanych produktów:
pasażerskie międzykontynentalne linie żeglarskie;
można zarządzać cyklem życia organizacji- modyfikować (wydłużać) jego poszczególne fazy, „odmładzać” organizacje powracając do faz wcześniejszych:
odbiornik radiowy: radio „kryształowe”, lampowe, tranzystorowe, w telefonie komórkowym, mp3.
Cykl życia organizacji:
przejście organizacji przez sekwencje kolejnych faz (etapów) cyklu;
organizacja może rozpocząć nowy cykl życia;
rozpoczęcie nowego cyklu przybierać może następujące alternatywne postaci:
zachowując formalne atrybuty tożsamości (nazwę, siedzibę, znak itp. ) organizacja zmienia w zasadniczy sposób swój potencjał, profil działania, wykorzystane czynniki wytwórcze, rynki sprzedaży i/lub rynki zaopatrzenia,
w wyniku procesu łączenia się z inną organizacją, podziału bądź odłączenia się jej części;
nie tracąc swojej tożsamości organizacja wchodzi w nowe związki (np. w skład koncernu, spółki kapitałowej), zmieniając przy tym swoje cele, strategię, strukturę i inne atrybuty tożsamości. Cechy faz (etapów) cyklu życia organizacji:
mają charakter sekwencyjny;
pojawiają się w kolejności, którą trudno jest odwrócić;
poszczególne etapy wywierają różny wpływ na kształtowanie się wielu charakterystyk organizacji (strukturalnych, ekonomicznych i społecznych).
Koncepcja cyklu życia organizacji według R.E.Quinna i K.Camerona.
Faza przedsiębiorczości:
cel- przetrwanie, osiągnięcie „bezpiecznej“ pozycji na rynku;
orientacja na otoczenie, klientów, rynek;
działania przedsiębiorcze, wysoka aktywność i innowacyjność pracowników;
organizacja jest mała, elastyczna, potrzeba niewiele planowania i koordynacji;
dominują stosunki nieformalne oraz wysoki poziom identyfikacji pracowników z organizacji;
główny

(…)

…, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, farmaceuta, księgowy, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka i położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły). Konieczne jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz wpisanie do KRS.
Nie ma osobowości prawnej. Spółka odpowiada całym swoim…
… całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność, co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) ograniczona jest do wysokości wnoszonej i przez niego kwoty (sumy komandytowej).
Konieczne jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz wpisanie spółki do KRS.
Nie ma osobowości prawnej.
Firmę reprezentuje komplementariusz.
Jest to forma prawna korzystna w sytuacji, gdy niektórzy wspólnicy gotowi są dać wkład kapitałowy, a potem czerpać z tego korzyści bez ryzyka utraty swojego majątku osobistego. Spółka komandytowo-akcyjna:
Wyróżnia się dwa typy wspólników:
Komplementariuszy, którzy wobec wierzycieli odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym. Akcjonariuszy (dostarczycieli kapitału), którzy odpowiadają za zobowiązania do wysokości wniesionego wkładu i mają prawo do udziału w zyskach…
… się nauczyć, jak komuś dorównać, a nawet prześcignąć go. Rodzaje benchmarkingu:
Kryterium obiektu w stosunku do którego dana organizacja jest porównywana:
benchmarking wewnętrzny;
benchmarking zewnętrzny: konkurencyjny, funkcjonalny, ogólny (horyzontalny).
Kryterium przedmiotu, jaki jest porównywany przez dana organizację:
benchmarking strategiczny;
benchmarking wyniku;
benchmarking procesów. Lean Management
… jest ośrodkiem odpowiedzialno-decyzyjnym;
z punktu widzenia prawa, przedsiębiorca i firma to jeden podmiot, odpowiada on za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności całym swoim majątkiem osobistym.
Spółki cywilna:
wszyscy wspólnicy rejestrują się oddzielnie jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, status przedsiębiorcy przysługuje nie spółce, lecz jej wspólnikom;
chwila powstania- zawarcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz