Prawne formy przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawne formy przedsiębiorstw - strona 1 Prawne formy przedsiębiorstw - strona 2 Prawne formy przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:

Spółki
(ze względu na podstawę ekonomiczną i zakres
odpowiedzialności wspólników)
 osobowe (opierają swą działalność na osobistej pracy wspólników w
przedsiębiorstwie, przy czym wspólnicy wraz ze spółką ponoszą pełną
odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki)
 Cywilne
 Jawne
 Komandytowe
 Partnerska
 kapitałowe (najczęściej nie ma więzi między działalnością spółki i osobistą
pracą wspólników, a ci ostatni nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec
wierzycieli. Podmiotem odpowiedzialności jest jedynie spółka odpowiadająca za
zobowiązania swoim - wydzielonym od majątku wspólników - kapitałem)
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Spółka akcyjna
Spółki
(ze względu na źródło prawa regulujące powstanie i
działalność spółki)
 Cywilne (spółki prawa cywilnego, prawnie
regulowane art. 860-875 Kodeksu Cywilnego)
 Handlowe (spółki prawa handlowego)
Jawna
Komandytowa
Z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
Przedsiębiorstwa indywidualne (1)
 Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo
prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela będącego
osobą fizyczną (niezależnie od liczby pracowników, których w nim
zatrudnia).
 Właściciel przedsiębiorstwa jednoosobowego odpowiada w sposób
wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy
zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i majątkiem osobistym.
Całkowitej osobistej odpowiedzialności za działalność
przedsiębiorstwa towarzyszy pełnia kompetencji decyzyjnych
przedsiębiorcy.
 Utworzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga
spełnienia wymagań kapitałowych (minimalna wielkość kapitału).
Przedsiębiorstwa indywidualne (2)
ZALETY
 samodzielność w podejmowaniu decyzji związanych z
prowadzeniem firmy;
 brak rozbudowanych struktur, a co za tym idzie, możliwość
elastycznego zarządzania i bardzo szybkiego wprowadzania w
życie nowych pomysłów;
 niskie koszty rejestracji i prowadzenia firmy;
 proste zasady księgowości i łatwość wprowadzania zmian w
kapitale - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i


(…)

…. lub
SA 28%).
Spółki osobowe
Wymóg zawarcia umowy spółki między minimum dwoma wspólnikami
Brak osobowości prawnej (są bowiem tzw. ułomnymi osobami prawnymi),
Wspólnicy reprezentują spółkę (co do zasady, bo np. w spółce partnerskiej może zostać
powołany do tego zarząd),
Wspólnicy muszą być ujawnieni (są jednak wyjątki od tej zasady, np. komandytariusze, jeśli nie
chcą ponosić pełnej odpowiedzialności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz