Politechnika Lubelska

Nauki o organizacji - Zasoby organizacji

 • Politechnika Lubelska
 • dr Elena Mieszajkina
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3857

Informacje zawarte w notatce to: zasoby organizacji, kategorie zasobów organizacji, kapitał organizacji, kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa państwowe- organy, przedsiębiorstwa mieszane, spółki, mały przedsiębiorca, duży przedsiębiorca. Dodatkowo: społeczna odpowiedzialnoś...

Przygotowanie Produkcji - otoczenie TPP

 • Politechnika Lubelska
 • dr inż. Kazimierz Szatkowski
 • Przygotowanie Produkcji
Pobrań: 455
Wyświetleń: 5481

Informacje zawarte w notatce to: techniczne przygotowanie produkcji, miejsce przygotowania produkcji działalności przedsiębiorstwa, znaczenie postępu, konstrukcyjne przygotowanie produkcji, marketingowe badania potrzeb ...

Rachunkowość Finansowa - wykłady - bilans

 • Politechnika Lubelska
 • dr Bogna Sawicka
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 672
Wyświetleń: 5684

W pierwszym pliku poruszono m.in. takie zagadnienia jak: bilans, aktywa trwałe, aktywa obrotowe, kapitał własny, zobowiązania. W drugim pliku znalazły się m.in. takie tematy jak: rachunek zysków i strat, przychody i zyski, koszty i straty, rachunek zysków i strat. Trzeci plik z kolei stanowi pre...

Obrabiarki frezarki

 • Politechnika Lubelska
 • dr Aleksander Garbacz
 • Maszyny technologiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2989

Prezentacja dotyczy frezarek. Frezowanie to obróbka mechaniczna skrawaniem za pomocą wirującego narzędzia wieloostrzowego zwanego frezem. Cecha charakterystyczną jest ruch obrotowy narzędzia freza (prostopadle do osi posuwu) z jednoczes...

Marketing - wykłady i ćwiczenia

 • Politechnika Lubelska
 • mgr inż. Marcin Gąsior
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2156

Zagadnienia, jakie zostały poruszone w pliku, to m.in.: produkt, rynek nabywców, popyt. A także: otoczenie bliższe, otoczenie dalsze oraz definicje marketingu w jego różnych koncepcjach. (…) … podejmowane wielokrotnie na podstawie zwyczaju, reguły, przepisu itp. ĆWICZENIA 2 - 26. X 2011r. Potrze...

Socjologia pracy - wykłady i ćwiczenia

 • Politechnika Lubelska
 • Socjologia pracy i organizacji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1820

Informacje zawarte w pliku to: funkcje nauk empirycznych, socjologia, etapy procesu badawczego, wskaźniki, analiza dokumentów, zasady formułowania pytań kwestionariuszowych, komunikacja, błąd manipulacyjny, pytania buforowe, pytania filtrujące. (…) … zostały poinformowane, Że znowu będą krzy...

Twardość materiałów, sem IV - ćwiczenia

 • Politechnika Lubelska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metod badania twardości i nabycie umiejętności w określaniu twardości metali metodami Brinella, Rockwella i Vickersa oraz zapoznanie się z budową i obsługą urządzenia do pomiaru twardości. 2. Definicja twardości Twardość jest jedną z tych właściwości,...

Podstawy zarzadzania - 2 wykłady

 • Politechnika Lubelska
 • dr Elena Mieszajkina
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2905

in. zagadnienia takie jak: organizacja, wspólne cech organizacji, kierowanie, zasoby organizacji, podstawowe funkcje zarządzania, role kierownicze wg. H. Hintzberga, podstawowe typy umiejętności kierowniczych, cykl działania zorganizowanego, systemowe ujęcie organizacji,

Proces segmentacji rynku

 • Politechnika Lubelska
 • dr Teresa Królikowska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1771

. Pojęcie i struktura marketingu.Marketing to zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.Elementy struktury marketingowej:- Kategorie instrumentalne, które nie są bezpośrednie związane z wykonywaniem określony...