Proces segmentacji rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces segmentacji rynku - strona 1

Fragment notatki:

. Pojęcie i struktura marketingu.Marketing to zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.Elementy struktury marketingowej:- Kategorie instrumentalne, które nie są bezpośrednie związane z wykonywaniem określonych czynności i należą do klasycznych kategorii regulacyjnych.- Działania będące odzwierciedleniem nawarstwienia się pewnych czynności, za pomocą, których można wywierać wpływ na rynek.- Reguły marketingowe - sposób regulowania zintegrowanego zbioru instrumentów i działań marketingowych opartych na orientacji rynkowej.- Badania marketingowe.2. Marketing a inne sposoby działania na rynku.Orientacja rynkowa - punktem wyjścia jest przedmiot (rynek) lub podmiot (konsument), od którego są rozpoczynane działania na rynku. Założenia funkcjonowania:* rynek i konsument oraz jego obecne i przyszłe potrzeby są punktem wyjścia w procesie tworzenia struktury marketingowej* faza przygotowania instrumentów i działań opiera się na badaniach o szerokim zakresie oraz rozpoczyna się od badania popytu i postępowania konsumentów* faza uruchomienia instrumentów i działań, a więc zaspokajania i kształtowania popytu, opiera się na wykorzystywaniu szerokiego zespołu instrumentów i czynności i oddziałujących na zjawiska rynkowe w sposób zintegrowanyOrientacja produkcyjna - punktem wyjścia jest proces wytworzenia i produkt. * Rynek występuje jako kierunek działań przedsiębiorstwa, a nie jako punkt wyjścia podejmowanych działania w dziedzinie sprzedaży * Faza badawcza koncentruje się na badaniach dotyczących techniki i technologii wytworzenia oraz czynnikach wpływających na zdolność wytwórczą przedsiębiorstwa* Podstawowymi instrumentami oddziaływania na zjawiska rynkowe są wielkość produkcji i cena produktów.Orientacja dystrybucyjna - punktem wyjścia jest koncentracja uwagi na dystrybucji i sprzedaży towarów.* wykorzystywanie wielu instrumentów, ale w sposób indywidualny* prowadzenie badań o stosunkowo wąskim zakresie* traktowanie procesu produkcji jako punkt wyjścia działań.3. Struktura sfery badawczej marketingu oraz sfery instrumentów i działań.Sfera badawcza dostarcza podstaw do kształtowania instrumentów i działań na rynku i obejmuje dwie grupy badań analityczno-diagnostycznych:- badania zjawisk zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstwa - umożliwiają powstanie związków informacyjnych między przedsiębiorstwem a otoczeniem. Powinny dostarczać informacji zewnętrznych o rynkowych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz o możliwości ich kształtowania.- badania zjawisk wewnętrznych w przedsiębiorstwie - mają dostarczyć informacji o kierunkach i możliwościach rozwoju procesów techniczo-technologicznych, o możliwościach usprawnień organizacyjnych oraz o aktualnych i przyszłych zasobach przedsiębiorstwa i związanych z tym możliwościach działania na rynku.

(…)

…, gdy cenowa elastyczność popytu kształtuje się na niskim poziomie. - Penetracyjna strategia cen jest związana z dążeniem przedsiębiorstwa do opanowania rynku o możliwie największym rozmiarach. Ceny kształtowane są na stosunkowo niskim poziomie, który nie ulega zmianie w dłuższym okresie. Różnicowanie cen na produkt znajduje uzasadnienie przede wszystkim, kiedy: - istnieje możliwość takiego wyodrębnienia…
… produkty, - dobra załoga, - wydajna ziemia, - czyste odmiany zbóż, warzyw, owoców itp. Poprawnie dokonana analiza SWOT stwarza szanse wykorzystania mocnych stron przedsiębiorstwa i unikania słabych w tych obszarach, w których pojawiają się możliwości oraz zabezpieczenia przed zagrożeniami. 11. Metoda BCG Macierz BCG jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została ona skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych: stopy wzrostu rynku oraz względnego udziału w rynku badanego produktu lub grupy produktów. Konstrukcja macierzy BCG opiera się na obserwacji cyklu życia produktów i badaniu efektu skali, z których wynika, że produkty we wczesnych fazach życia nie generują wysokich zysków, ponieważ wymagają dużych nakładów finansowych, a wysoka…
… do największego producenta (najbliższego konkurenta).  Na podstawie powyższych informacji każdy wyrób firmy można umieścić w jednym z czterech pó1 macierzy. Produkty znajdujące się w czterech polach macierzy BCG przyjęto oznaczać symbolami:  - Dojne krowy - są to produkty, które przynoszą firmie nadwyżkę netto i finansują pozostałe wyroby. Wzrost rynku jest niski, ale mają one duży udział w rynku i mocną pozycję…
… - analizę strukturalną wewnątrz grup strategicznych - formułowanie strategii konkurencji Przedmiotem analizy są: - siły napędowe konkurencji - czynniki, które na nie wpływają - hierarchie ważności czynników 13. Etapy postępowania konsumenta w procesie podejmowania decyzji o zakupie. Uświadomienie potrzeby  Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby Ocena alternatyw wyboru Zakup i jego ocena 14…
… Product managerem w firmie producenta pralek. Załóżmy, iż naszymi klientami są wszystkie osoby, które mają potrzebę uprania zabrudzonego ubrania. W związku z tym, iż taką potrzebę posiadają prawie wszyscy dorośli ludzie na świecie, nasz rynek zdefiniowany w taki sposób byłby niezmiernie duży. W rzeczywistości nie ma na świecie produktu, który zaspokajałby potrzeby wszystkich ludzi i każdy dobry Product…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz