Przygotowanie Produkcji - otoczenie TPP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 6125
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowanie Produkcji - otoczenie TPP - strona 1 Przygotowanie Produkcji - otoczenie TPP - strona 2 Przygotowanie Produkcji - otoczenie TPP - strona 3

Fragment notatki:


Informacje zawarte w notatce to: techniczne przygotowanie produkcji, miejsce przygotowania produkcji działalności przedsiębiorstwa, znaczenie postępu, konstrukcyjne przygotowanie produkcji, marketingowe badania potrzeb rynku.

Dodatkowo można znaleźć takie informacje jak: marketingowe badania potrzeb rynku, badania patentowe, prace konstrukcyjno-doświadczalne, projekt techniczny, wykonanie prototypu, właściwie TLPP, norma czasu pracy, karta technologiczna, technologiczność, schemat organizacyjny, organizacja działu konstrukcyjnego, rodzaje struktur działu konstrukcyjnego, sekcja wycen i analiz ofertowych.

Wg M Dworczyka prdzez techniczne przygotowanie produkcji rozumie się zespół następujących działań:
-Prace naukowo-badawcze ukierunkowane na nowe wyroby, materiały, procesy wytwórcze oraz metody wytwarzania
-prace projektowe nowych wyrobów, procesów technologicznych, oprzyrządowania produkcji i specjalnych urządzeń produkcyjnych.
-prace związane z opracowaniem normatywów technicznych oraz emitowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.
-prace związane z rozruchem i opanowywaniem nowej produkcji oraz nowych metod produkcji
-prace związane z bierzącą obsługą produkcji i doskonaleniem już wytwarzanych wyrobów.
F. Haratym za techniczne przygotowanie produkcji uważa wszystkie działania w przedsiębiorstwie zmierzające do określenia cech technicznych i modernizowanych wyrobów oraz ich elementów składowych metod i środków ich wytwarzania a także warunków technicznych i typowego procesu ich eksploatacji.
Dzieli on techniczne przygotowanie produkcji na perspektywistyczne i na właściwe techniczne przygotowanie produkcji.
W skład perspektywistycznego TPP wchodzą pracenaukowo badawcze, przygotowanie wyprzedzające.
W skład właściwego TPP wchodzą prace -przygotowanie doświadczalne, przygotowanie do uruchomienia produkcji, nadzór nad uruchomieniem produkcji, obsługa produkcji i eksploatacji oraz doskonalenie wyrobów i procesów. Miejsce przygotowania produkcji działalności przedsiębiorstwa
Struktura i zakres prac przygotowania produkcji mogą być bardzo różne, najczęściej decydują o tym następujące czynniki:
-stopień skomplikowania (złożoności) wyrobu pod względem konstrukcyjnym i technologicznym
-typ produkcji
-stopień nowości i oryginalności wyrobu
-kwalfikacje kadry inżynieryjno-technicznej
-wielkość produkcji
-poziom techniczno-organizacyjny przedsiębiorstwa
-organizacja praz z zakresu przygotowania produkcji.
Wymagania odnośnie produkcji narzucone przez odbiorcę
Nakłady finansowe
Specyfika tych prac polega na:
-różnorodności wykonywanych prac -wieloaspektowość realizowanych prac
-myśleniu systemowym
Pracy twórczej
Konsekwentnym realizowaniu kolejnych etapów prac nad nowym produktem
Znacznym ryzyku powodzenia prac
Wielowariantowości realizowanych zadań
Odmiennym planowaniu i organizowaniu prac pracowników naukowo-technicznych
Pracy pod presją czasu i konkurencji
Umiejętność współdziałania i koordynacji prac znacznej ilości różnych komórek przedsiębiorstwa łącznie z firmami (kooperantami ) zewnętrznymi.


(…)

….
Najczęściej są to analizy wytrzymałościowe wykonywane przy pomocy metody elementów skończonych - MES przy użyciu tej metody można obliczyć naprężenie statyczne, dynamiczne i inne specjalistyczne programy umożliwiają np. szacowanie rozkładu temperatur w masie ciała stałego lub cieczy, badanie prędkości przepływu cieczy przez ograniczone powierzchnie itp. Zastosowań programów CFE może być dużo. Są one tworzone…
… technologiczności konstrukcji posiada 3 podstawowe kierunki:
Dostosowanie konstrukcji wyrobu do bazy techniczno-technologicznej przedsiębiorstwa - nie to dobra strategia, bowiem odbywa się to kosztem jakości wyrobu.
Dostosowanie bazy produkcyjnej przedsiębiorstwa do nowo zaprojektowanej konstrukcji wyrobu - jest to dobra strategia rozwoju produktu, jednak bardzo kosztowna, bowiem konieczne są kosztowne inwestycje…
… na potrzeby rynku,
- uzyskanie pełnej kontroli projektu analiz i technologicznego wykonania, - szybszą i dokładniejszą możliwośc kopiowania dokumentów,
- lepsze dostosowanie projektów do aktualnego stanu techniki,
- oszczędność materiałów i czasu maszynowego, dzięki algorytmom optymalizacyjnym,
- lepszy przepływ informacji między pracownikami zaangażowanymi w prace projektowe.
System CAD jako narzędzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz