Badanie pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie pracy - strona 1 Badanie pracy - strona 2 Badanie pracy - strona 3

Fragment notatki:


Badanie pracy badanie metod pracy
mierzenie pracy
wartościowanie pracy
Badanie metod pracy - sprowadza się do podziału badanego procesu na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowania ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej ocenie i analizie pod kątem eliminacji, połączenia lub uproszczenia sposobu jej realizowania, a następnie opracowania zbiorczego projektu usprawnienia oraz wprowadzenia go w życie;
Odznacza się: kompleksowym podejściem do badanych zjawisk, uniwersalnością i taniością
Stanowi punkt wyjścia do:
doskonalenia technologu i organizacji procesów produkcyjnych i pomocniczych;
projektowania nowych procesów, oddziałów, zakładów;
doskonalenia organizacji zarządzania;
doskonalenia organizacji i techniki pracy biurowej;
ustalenia prawidłowych technicznych norm pracy
Zadania jakie spełnia badanie metod pracy:
•usprawnianie procesów produkcyjnych i sposobów wykonywania wszelkich innych prac; •lepsze rozplanowanie zakładów, wydziałów i stanowisk pracy;
•doskonalenie konstrukcji maszyn, urządzeń, środków transportu, itd.;
•ekonomizacja wysiłku ludzkiego, redukcja czynności zbędnych, łączenie i upraszczanie pozostałych czynności;
•lepsze wykorzystanie materiałów, maszyn i siły roboczej;
•stwarzanie lepszych warunków pracy
Cykl badania metod pracy: Określenie celu i przedmiotu badania: określenie celu ogólnego (np. obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności itp.),
wstępna analiza organizacyjna (określenie obszarów o niskiej efektywności),
wybór przedmiotu doskonalenia określenie celu szczegółowego (np. obniżenie kosztów o 20% itp.),
szczegółowa analiza organizacyjna Rejestracja stanu faktycznego: Polega na zastosowaniu techniki kartowania sprowadzającej się do rejestracji przy pomocy umownych symboli graficznych wszystkich czynności składających się na proces pracy. Celem techniki kartowania jest stworzenie przejrzystego obrazu procesu pracy.
Rejestracja elementów procesu pracy w technice kartowania może odbywać się z perspektywy wykonywanych czynności lub przebiegu i stanów materiału Krytyczna analiza i ocena - ocena procesu w następujących płaszczyznach: Jak jest? (synteza stanu faktycznego)
Dlaczego tak jest? (uzasadnienie stanu faktycznego)
Jak jeszcze może być? (znajdowanie wariantów)
Jak być powinno? (ustalanie wariantu optymalnego) Projektowanie stanu postulowanego: uporządkowanie zmian zaproponowanych w toku krytycznej analizy i oceny stany faktycznego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz