Jakie narządzia stosujemy do rejestracji stanu istniejącego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jakie narządzia stosujemy do rejestracji stanu istniejącego - strona 1

Fragment notatki:

Jakie narzędzia stosujemy do rejestracji stanu istniejącego?
W zależności od rodzaju i stopnia złożoności procesu pracy stosuje się dla potrzeb rejestracji i analizy ustaloną technikę obejmującą:
symbole graficzne
formularze rejestrujące
sposób zapisów
Symbole graficzne ułatwiają lakoniczne zarejestrowanie procesu pracy, jego analizę, porównania projektowanych wariantów rozwiązania usprawnienia oraz wybór spośród nich rozwiązania optymalnego.
Podstawowym formularzem rejestracyjnym jest karta przebiegu czynności, na której przedstawia się kolejność czynności występujących w czasie przebiegu procesu pracy, zapisujące jednocześnie symbolami wszystkie czynności i zdarzenia będące przedmiotem obserwacji z wyszczególnieniem ilości oraz czasów trwania czynności lub zdarzeń i długości dróg transportowych. Natomiast określony sposób zapisów wymaga podania: ilości przedmiotów pracy, krótkiego określenia czynności, odległości przebywanej przez wykonawcę lub przedmiot pracy, czasu trwania czynności, symbolu czynności oraz dodatkowych uwag. Symbole graficzne postawione w kolumnach poszczególnych symboli łączy się odcinkami linii prostej. 
Kartę przebiegu czynności oraz inne związane z nią dokumenty (formularze rejestracyjne) sporządzamy również dla metody usprawnionej (proponowanej, projektowanej) i wówczas porównanie danych obrazujących metodę dotychczasową z danymi usprawnionej pozwala ustalić wynikającej z usprawnienia efekty.
Odmianą i uzupełnieniem karty przebiegu czynności są:
- karta czynności osobowo-maszynowych - umożliwia harmonizację prac wykonywanych jednocześnie przez człowieka i maszynę,
- karta czynności obu rąk,
- karta czynności zespołowych -- jej istotą jest graficzne ujęcie czasu pracy czasu postoju poszczególnych członków zespołu i maszyn w celu uzyskania poglądu na wzajemne powiązanie czynności wykonawczych przez indywidualnych wykonawców i na stopień wykorzystania przez nich czasu normowanego.
- wykres przebiegu i wykres sznurkowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz