Organizacja i normowanie pracy

note /search

Co to są przerwy uzasadnione i nieuzasadnione

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1351

Co to są przerwy uzasadnione i nieuzasadnione? przerwa- okres czasu, w którym nie występuje stan czynny uzasadniona- zalicza się do czasu normowanego, np. czas przeznaczony na odpoczynek i potrzeby naturalne, czas wynikający z organizacji procesu produkcyjnego - czas pokryty - czas trwania tego e...

Jaki jest zakres zastosowania ruchów elementarnych i jakie są przesłan...

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Jaki jest zakres zastosowania ruchów elementarnych i jakie są przesłanki ich stosowania? Zakres zastosowania metod ruchów elementarnych obejmuje między innymi: badanie i usprawnienie pracy, projektowanie metod wykonania pracy i organizacji stanowisk roboczych, ustalanie norm czasu, przygotowani...

Jakie narządzia stosujemy do rejestracji stanu istniejącego

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2709

Jakie narzędzia stosujemy do rejestracji stanu istniejącego? W zależności od rodzaju i stopnia złożoności procesu pracy stosuje się dla potrzeb rejestracji i analizy ustaloną technikę obejmującą: symbole graficzne formularze rejestrujące sposób zapisów Symbole graficzne ułatwiają lakoniczne zar...

Jakie stosujemy techniki do poszukiwania usprawnień

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Jakie stosujemy techniki do poszukiwania usprawnień? - burza mózgów- zbiorowe poszukiwanie pomysłów mogących stanowić podstawę do rozwiązania problemów, w atmosferze całkowitej swobody i niewielkim gronie osób. Prowadzący określa tylko istotę...

Metoda BMP

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1470

Metoda BMP oparta jest na metodzie MPM poprzez odpowiednie scalenie ruchów7, odpowiadających im sytuacji pracy i czasów, wprowa­dzenie szacowania długości ruchów i ciężarów /zamiast dokładnego pomiaru/ oraz szacowanie zakresów długości ruchów. Metoda BMP posiada niewielką ilość ruchów, nawet w tej ...

Metoda normowania czasu roboczego

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

METODY NORMOWANIA CZASU ROBOCZEGO: *Sumaryczne: statystyczna, szacunkowa, porównawcza Wielkości norm nie są ustalane dostatecznie dokładnie, zaletą jest niewielki nakład przy ustalaniu norm tymi metodami, więc w pewnych przypadkach znajdują one zastosowania praktyczne np. przy opracowywaniu wstępn...

Mierniki pracy ludzkiej

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Mierniki pracy ludzkiej Złożoność pracy ludzkiej utrudnia również jej mierzenie. Odpowiednio do różnej interpretacji i różnego traktowania pracy ludzkiej sformułowane są różne mierniki, z których najbardziej przydatne do dalszych rozważań są: a. wydajność pracy, rozumiana jako stosunek wielkości p...

Normy analityczne

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

NORMY ANALITYCZNE analityczno-pomiarowa (badawcza) -obserwacja rzeczywistego wykonania normowanego zadania roboczego, ustalenie właściwych przebiegów czynności i pomiar zużytego czasu (najczęściej metodą obserwacji chronometrażowych); stosowana w wypadku produkcji wielkoseryjnej analityczno- oblic...

Omów metody analityczne normowania

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1309

Omów metody analityczne normowania. Metody analityczne normowania czasu zadania roboczego- rozłożenie normowanego zadania roboczego na składowe elementy i ustalenie dla każdego z nich właściwych warunków i czasu wykonania uwzględniając możliwości produkcyjne stanowiska i doświadczenie pracowników. ...

Omów metody sumaryczne

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Omów metody sumaryczne Sumaryczne metody normowania czasu zadania roboczego - normę czasu wykonania zadania roboczego ustala się sumarycznie, bez rozbijania tegoż zadania na elementy składowe i przeprowadzania analizy poszczególnych elementów pracy (analizy warunków technicznych). Stosowane w przyp...