Omów metody sumaryczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Omów metody sumaryczne - strona 1

Fragment notatki:

Omów metody sumaryczne
Sumaryczne metody normowania czasu zadania roboczego - normę czasu wykonania zadania roboczego ustala się sumarycznie, bez rozbijania tegoż zadania na elementy składowe i przeprowadzania analizy poszczególnych elementów pracy (analizy warunków technicznych). Stosowane w przypadkach, gdy przewidywany nakład pracy na ustalenie norm metodami analitycznymi byłby niewspółmiernie duży i nie byłby ekonomicznie celowy (np. ustalanie norm na roboty występujące sporadycznie- typowe dla produkcji jednostkowej).
Wady: - brak cech postępowości
- brak możliwości ustalenia wpływu określonych warunków technicznych na przebieg pracy i czas wykonania zadania
- brak gwarancji, że wielkość norm pracy ustalonych tą metodą będzie dostatecznie dokładna
Zalety:
- stosunkowo niewielki pracy
Zastosowanie:
- opracowanie wstępnych projektów organizacyjnych
- orientacyjne obliczanie kosztu robocizny
- obliczenie czasu trwania robót
statystyczna - jest wynikiem zużycia czasu pracy na rozpatrywany zakres pracy- nie uwzględnia tego czy pracownik wykonał ją w sposób właściwy czy nie; przez początkowy okres dana operacja musi być wykonywana w sposób nienormowany- stąd „jakość” ewidencji czasów trwania pracy w tym okresie rzutuje na normę czasu
szacunkowa - opera się na doświadczeniu i sposobie podejścia normującego do pracy, stąd jest subiektywna najmniej dokładna
porównawcza -polega na porównaniu normowanego zadania roboczego z analogicznym lub podobnym zadaniem, dla którego norma czasowa jest ustalona
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz