Organizacja i normowanie pracy - strona 2

note /search

Omów strukturę czasu roboczego

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Omów strukturę czasu roboczego. Czas roboczy, ogólnie rzecz biorąc, dzielimy na Tpzm - czas przygotowawczo-zakończeniowy (czas związany z rozpoczęciem pewnego zadania roboczego i czas związany z jego zakończeniem), Tjm - czas jednostkowy maszynowy i Tx - czas strat.(może nastąpić z winy maszyny Txm...

Omów strukturę tech normy czasu

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Omów strukturę tech normy czasu Norma czasu składa się zarówno z czasu pracy jak i czasu przerw. Elementem normowanym czasu roboczego jest czas przewidziany na wykonanie pracy niezbędnej oraz czas zarezerwowany na przerwy uzasadnione. Czas normowany obejmuje te elementy czasu roboczego, które są z...

Pojęcie pracy ludzkiej

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Pojęcie terminu „praca ludzka" jest wieloznaczne i różnie definiowane. Wynika to ze szczególnej złożoności i trudności analizy pojęcia pracy. Jednakże punktem wyjściowym do organizacji pracy jest sama praca wykonywana przez człowieka. Najbardziej konkretne określenie istnieje przy pracy fizyczn...

Pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

1. Rezerwy wzrostu wydajności pracy. 2. Cel i zadania badań metod pracy: 3. Zakres badania i usprawnienia pracy 4. Narzędzia stosowane do rejestracji stanu istniejącego: 5. Techniki do poszukiwania usprawnień: 6. Rezultat badania i usprawnienia pracy: 7. Etapy usprawniania pracy: 8. Struktura...

Rezerwy wzrostu wydajności pracy

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

REZERWY WZROSTU WYDAJNOŚCI PRACY INTENSYWNE *Rezerwy wzrostu wydajności pracy robotnika -cechy osobiste -stosunki międzyludzkie -czynniki organizacyjne -czynniki psychologiczne *Rezerwy wynikające ze zmniejszenia pracochłonności produkcji Konstrukcja wyrobu: -stopień modernizacji i unifikacji ...

Rodzaje norm pracy

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

RODZAJE NORM PRACY Norma pracy to jednostkowy miernik pracy wyrażający w określonych jednostkach, nakład pracy ustalony do wykonania danego zadania roboczego w określonych warunkach uwzględniających wymagania stawiane przez fizjologię pracy. Normy pracy mogą być, jako normy: -czasu pracy, jako il...

Scharakteryzuj metodę BMP

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

Scharakteryzuj metodę BMP. Jest to ulepszona metoda MTM-2. Do najważniejszych nowości wprowadzonych przy budowie metody BMP należą: zastosowanie dodatków zwiększających czas sekwencji w przypadku brania przedmiotów małych, małych lub płaskich leżących na płaszczyźnie oraz przy umieszczaniu przedm...

Scharakteryzuj metodę MODAPTS

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484

Scharakteryzuj metodę MODAPTS Została opracowana w Australijskim stowarzyszeniu d/s normatywów Czasu. Koncepcja MODAPTS wynikła z dążenia do ułatwienia i skrócenia normowania czasu robót ręcznych. Uzyskano to dzięki następującym spostrzeżeniom: wyceny szczegółowe można zastąpić uśrednionymi, im wi...

Scharakteryzuj w skrócie metodę MTM1

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Scharakteryzuj w skrócie metodę MTM1 MTM1 opłaca się stosować przy produkcji masowej lub wielkoseryjnej. MTM1 odpowiedni jest dla zadania roboczego trwającego do 0,5min obejmującego ruchy elementarne. W metodzie tej rozróżnia się 21 elementów pracy (ruchów). Są one jednocześnie określone i charakt...

Zadanie Nr 1

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Zadanie Nr 1 KARTA PRZEBIEGU CZYNNOŚCI Oznaczyć podanymi symbolami geometrycznymi poszczególne czynności frezera. Wykonawca: frezer Operacja: frezowanie odlewów Metoda: dotychczasowa Miejsce: warsztat mechaniczny Czas w min. Symbol Czyn...