Scharakteryzuj metodę BMP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Scharakteryzuj metodę BMP - strona 1

Fragment notatki:

Scharakteryzuj metodę BMP.
Jest to ulepszona metoda MTM-2.
Do najważniejszych nowości wprowadzonych przy budowie metody BMP należą:
zastosowanie dodatków zwiększających czas sekwencji w przypadku brania przedmiotów małych, małych lub płaskich leżących na płaszczyźnie oraz przy umieszczaniu przedmiotów niesymetrycznych;
przyjęcie, jako czasu średniego dla każdego zakresu długości ruchów -sumy: czasów niezmiennych dla danego zakresu i średniej harmonicznej wartości brzegowych czasów zmiennych;
dodanie zakresu długości ruchów do 2 cm, co prowadzi do zmniejszenia wartości bezwzględnej brzegowych błędów określających dokładność wyznaczania czasów dla ruchów krótkich; ustalenie wartości liczbowych granic zakresów długości ruchów według postępu geometrycznego.
Metoda ta na skutek wprowadzonych zmian do MTM-2 umożliwia stosowanie metody BMP również w przypadku ruchów krótkich i przed­miotów małych oraz obniża granicę dolną stosowalności metody do wartości 0,5 minuty czasu wykonania operacji, przy zachowaniu warunku dokładności określania czasów 25% przy ufności 95%.
Metoda ta powinna być stosowana do: projektowania organizacji i metod pracy, opracowania norm pracy, opracowania normatywów, bada­nia koncepcji wyrobów,badania i usprawnienia istniejącego procesu pracy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz