Jakie stosujemy techniki do poszukiwania usprawnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jakie stosujemy techniki do poszukiwania usprawnień - strona 1

Fragment notatki:

Jakie stosujemy techniki do poszukiwania usprawnień?
- burza mózgów- zbiorowe poszukiwanie pomysłów mogących stanowić podstawę do rozwiązania problemów, w atmosferze całkowitej swobody i niewielkim gronie osób. Prowadzący określa tylko istotę problemu do rozwiązania i pozostawia swobodę do podawania pomysłów. Jeden pomysł może być źródłem wielu nowych pomysłów
-technika wymuszonych skojarzeń - stworzenie nowych pomysłów przez wymuszone skojarzenie dwóch lub więcej normalnie niełączących się obiektów. Rozróżnia się trzy odmiany tej techniki: 1) Katalog( wybiera się losowo dwa obiekty lub więcej z dowolnego katalogu czy słownika i rozważa się je łącznie poszukując nowych pomysłów). 2) Spis (sporządza się listę obiektów, związanych z rozpatrywaniem zagadnieniem i następnie każdy z nich kojarzy się z każdym pozostałym na liście). 3) Ustalony obiekt (rozważane obiekty są celowo dobrane; jeden z nich jest wiodący. Następnie obiekt ten jest kojarzony z przypadkowo dobranym obiektem z najbliższego sąsiedztwa)
- techniki analityczne - wykorzystują logiczne podejście burzy mózgów. 3 odmiany: 1) Lista cech (sporządza się zestawienie cech, jakie ma lub powinien mieć obiekt, a następnie podejmuje się próbę ich zmiany). 2) Analiza morfologiczna (analiza struktury budowy lub konstrukcji badanych obiektów. Zmiennie niezależne związane z omawianym problemem wpisywane są do tablicy. Następuje wzajemne skojarzenie zmiennych z pewnym rozwiązaniem problemu). 3) Metoda wejście-wyjście ( analiza wszystkich wyników przemiany różnych wejść na wyjścia ( pożądany wynik końcowy)
- technika pytań kontrolnych- sporządza się odpowiednie listy pytań, na które indywidualnie lub zespołowo szuka się odpowiedzi i w ten sposób poszukuje nowego rozwiązania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz