Nauka o organizacji - wykłady - Organizacja nurty

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 6244
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o organizacji - wykłady - Organizacja nurty - strona 1 Nauka o organizacji - wykłady - Organizacja nurty - strona 2 Nauka o organizacji - wykłady - Organizacja nurty - strona 3

Fragment notatki:


Informacje zawarte w notatce zawierają informacje takie jak: geneza nauki o organizacji, cel i przedmiot dyscypliny, rodzaje i typy organizacji, nurty w nauce o organizacji, organizacja, efekt organizacyjny, elementy otoczenia bliższego, cykl życia organizacji.

A także: formy organizacyjno-prawne i własnościowe organizacji komercyjnych, spółdzielnia, wspólne koncepcje zarządzania organizacją, outsourcing, outplacement, tworzenie organizacji, organizacja i menedżer w przyszłości.

1. Cel, przedmiot i funkcje dyscypliny „Nauka o organizacji” Geneza nauki o organizacji -Powstanie nauki o organizacji poprzedzone było wielowiekowym społecznym doświadczeniem organizacyjnym oraz intelektualnymi refleksjami nad organizacjami. -Ludzie od zamierzchłych czasów wykazywali się zdolnościami organizowania zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, działań w pracy, w walce, w praktykach religijnych czy nawet w zabawie. -Odległych czasów sięga też refleksja nad problemami zorganizowanego działania ludzi. Pierwsze naukowe rozważania na ten temat pojawiły się tysiące lat wcześniej niż powstała nauka o organizacji^. -Pierwsze intelektualne refleksje o zorganizowanym działaniu ludzi miały ścisły związek ze sferą publiczną jednak przez wieki nie nastąpiło w tym obszarze usystematyzowanie wiedzy i doświadczeń w prowadzeniu spraw publicznych. -Odmiennie sytuacja rozwinęła się w odniesieniu do sfery produkcji oraz wymiany dóbr i usług rynkowych. Pojawienie się nauk o organizacji i zarządzaniu nastąpiło w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie na racjonalne i jednocześnie poznawczo ugruntowane koncepcje, zasady i metody sprawnego zarządzania działalnością gospodarczą. Zapotrzebowanie to pojawiło się w XVIII i XIX w. w wyniku rewolucji technicznej (przemysłowej)*. Cel i przedmiot dyscypliny -Nauka o organizacji, jako odrębna dziedzina badań, powstała około lat 50-60. XX w. -PRZEDMIOTEM zainteresowania nauki o organizacji są wyodrębnione z otoczenia różnorodne formy zorganizowanego działania ludzi, nazywane organizacjami oraz procesy składające się na to działanie, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości i źródeł sprawności funkcjonowania organizacji oraz sprawnej realizacji przedsięwzięć. -CELEM dyscypliny nauka o organizacji jest inicjowanie badań oraz integrowanie dorobku poznawczego, metodologicznego i organizacyjno-technicznego w dziedzinie organizacji.
Funkcje nauki o organizacji Nauka o organizacji pełni funkcję: -DIAGNOSTYCZNĄ,gdy celem badań jest poznawanie stanu wycinka rzeczywistości - w tym przypadku świata organizacji. -WYJAŚNIAJĄCĄ,gdy badania koncentrują się na wyjaśnianiu relacji między cechami zorganizowanego działania ludzi i ich zmianami, na ukazywaniu prawidłowości zachodzących zmian, ich funkcjonalnych, strukturalnych i przyczynowo-skutkowych zależności. -PROGNOSTYCZNĄ,gdy uwaga badaczy skierowana jest na wykrywanie zależności oraz tendencji zmian organizacyjnych, które mogą być wykorzystane w przekształcaniu rzeczywistości. Rodzaje i typy organizacji -Organizacjegospodarcze(głównie przedsiębiorstwa) - zorientowane na uzyskanie nadwyżki ekonomicznej (zysku, dochodu). -Organizacjenon-profit, organizacjespołeczne- zorientowane na wszelkie inne cele niż organizacje gospodarcze, w tym:

(…)

… „i partner” lub „spółka partnerska”. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokat, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, farmaceuta, księgowy, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły. Spółka komandytowa…
… reprezentowania spółki. Komandytariuszem jest zazwyczaj ten wspólnik, który finansuje przedsięwzięcie i odpowiada do wysokości sumy komandytowej. Komplementariusz bierze rzeczywisty udział w prowadzeniu spraw spółki. W polskiej rzeczywistości gospodarczej bardzo rzadko spotyka się tego typu formę prowadzenia działalności. Spółka komandytowo-akcyjna Jest spółką osobową, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa…
… jest uwypuklenie czynnika czasu. Koncepcja just in time wywodzi się z metody sterowania produkcją kanban, która została opracowana w japońskiej firmie Toyota w latach 50. XX wieku. Istota metody kanban sprowadza się do takiego organizowania i planowania produkcji, aby każda komórka w każdym momencie wytwarzała dokładnie tyle produktów, ile akurat potrzeba. Cechą najbardziej charakterystyczną w systemie kanban…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz