Typy organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy organizacji - strona 1 Typy organizacji - strona 2 Typy organizacji - strona 3

Fragment notatki:


Typy organizacji. „ Typy Organizacji /komercyjne, publiczne, społeczne/ oraz ich formy prawno - organizacyjne i własnościowe„ Formy prawne Prawo publiczne do form prawa publicznego zalicza się jednostki użyteczności publicznej, stanowiące własność państwową lub komunalną i nienastawione na zysk jednostki gospodarki publicznej. Prawo handlowe do form prawa handlowego zalicza się jednoosobowe przedsiębiorstwa osoby fizycznej, działalność gospodarczą pod imieniem wspólników związanych umową spółki cywilnej, spółki osobowe / jawna, komandytowa, komandytowo - akcyjna, spółki kapitałowe / z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnie. Organizacje komercyjne - najbardziej znaną formą organizacji komercyjnych jest przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo - jest to organizacja o układzie podstawowych czynników produkcji /pracy ludzkiej, środków i przedmiotów pracy/ gdzie podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa jest wewnętrzna wymiana dóbr o charakterze materialnym i niematerialnym z otoczenie. Przedsiębiorstwa różnią się między sobą: Formą własności Sposobem funkcjonowania Wielkością i strukturą Kryterium formy organizacyjno - ekonomicznej Przedsiębiorstwo prywatne, spółdzielcze (sektor prywatny), państwowe (sektor publiczny) Kryterium systemu prawnego Przedsiębiorstwa działające w oparciu o ustawę o przedsiębiorstwach państwowych (przedsiębiorstwa państwowe), działające w oparciu o kodeks handlowy i cywilny (spółki osób fizycznych, kapitałowe), działające w oparciu o szczegółowe unormowania prawne (spółdzielnie, fundacje). Kryterium funkcji ekonomicznych - przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego, lekkiego, rolno - spożywczego. Kryterium wielkości - przedsiębiorstwa małe (do 50 zatrudnionych) średnie (od 51-250 osób) duże (powyżej 250 osób) Kryterium struktury organizacyjnej - przedsiębiorstwa jedno i wielozakładowe (koncerny, holdingi). Poszczególne formy prawno - organizacyjne : Przedsiębiorstwa sektora publicznego: Państwowe Komunalne Przedsiębiorstwa sektora prywatnego: Przedsiębiorstwo osoby fizycznej Spółki Spółdzielnie Wybór formy prawnej zależy od czynników: rozmiaru działalności wielkość posiadanych zasobów kapitałowych możliwości pozyskania wspólników czasu niezbędnego na uruchomienie przedsiębiorstwa

(…)

… oraz działania osób prawnych i fizycznych oraz sposoby egzekwowania prawa
sfera bezpieczeństwa wewnętrznego - tworzenie warunków realizacji ładu prawno - instytucjonalnego
ochrona własności i wolności jednostek Jednostki Budżetowe:
administracja państwowa obrona narodowa wymiar sprawiedliwości
Agencje rządowe - jednostki organizacyjne Agencje rządowe - państwowe osoby prawne np. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad Agencja Prywatyzacji Techniki i Technologii.
Państwowe jednostki organizacyjne np. Państwowa Agencja Atomistyki Państwowa Agencja Prasowa.
Zakłady budżetowe: Agencja Rynku Rolnego, Państwowa Agencja Radiokomunikacji.
Agencje będące spółkami akcyjnymi np. Państwowa Agencja Węgla Kamiennego, Państwowa Agencja Informacyjna Polski Fundusz Gwarancyjny, Agencja…
…, która uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku fundacji nie ma instytucji członkostwa, fundacja powstaje z chwila złożenia oświadczenia.
Statut fundacji - zawiera nazwę fundacji siedzibę fundacji, majątek, cele, zadania i formy działalności. Fundacje spełniają wymogi ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prawno - organizacyjne i własnościowe formy organizacji…
… kodeksu spółek handlowych Spółki osobowe:
spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo - akcyjna Ich cechą jest to, że opierają swoją działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie spółki. Spółki kapitałowe - podstawą ich działania jest kapitał złożony z akcji
spółka z o.o. spółka akcyjna
Spółki Kapitałowe - tworzone z udziałem kapitału zagranicznego - tworzą…
… i zbytu
Spółdzielnie wytwórcze Prawo spółdzielcze organizacyjne
majątkowe
Struktura organizacyjna
organy samorządu spółdzielni
aparat administracyjny spółdzielni aparat wykonawczy (komórki operatywne)
Prawno organizacyjne i własnościowe formy organizacji społecznych Stowarzyszenie - jest to rodzaj organizacji zrzeszającej grupę ludzi realizującą wspólne zamierzenia lub prowadzenie działalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz