Uniwersytet Opolski - strona 2

note /search

Zarządzanie i organizacja - wykłady

 • Uniwersytet Opolski
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

KIERUNEK NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA F. Taylor (1856-1915) - badania pracy ładowaczy - skonstruował 15 rodzajów łopat - organizacja biura - komunikacja z robotnikami za pomocą kartek (żółta-poniżej normy; biała-norma) - szkolenia i instruktarz dla mało wydajnych robotników - znacznik wydajności wzr...

Sprawozdawczość

 • Uniwersytet Opolski
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2282

in.: inwestorzy, nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, kito musi sporządzać sprawozdawczość, aktywa, pasywa, rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, zobowiązania krótkoterminowe, fundusze specjalne, działalność inwestycyjna, kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu, na ko...

Wykłady z interwencji kryzysowych

 • Uniwersytet Opolski
 • Interwencje kryzysowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3241

Przepióra - Kapusta. Notatka składa się z 14 stron, zawiera literaturę przedmiotu oraz notatki zgromadzone podczas wykładów. Porusza następujące zagadnienia: definicja stresu, koncepcję stresu psychologicznego wg Lazarusa, koncepcję zachowania zasobów Hobfolla. Przybliża klasyfikację stresu oraz p...

Gospodarka przestrzenna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Opolski
 • Gospodarka przestrzenna
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3115

Na SRODE SŁOWNICZEK) PODSTAWY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ literatura podstawowa: J. Słodczyk, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia R. Domański, Gospodarka przestrzenna ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Teoria renty gruntowej Renta różniczkowa I =

Złość i odwet w konflikcie - referat

 • Uniwersytet Opolski
 • Psychologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1974

"Edward Jones i Keith Davis, kontynuując pracę Heidera zastanawiali się dlaczego tak się dzieje. Chcieli odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki mają wpływ na to, iż odbiera się zachowanie jednostki jako wynikające z jej cech osobowościowych bądź spowodowane okolicznościami zewnętrznymi. I...

Fizjologia roślin - Roślinne wskaźniki pH

 • Uniwersytet Opolski
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2226

Roślinne wskaźniki pH  Wiele roślin zawiera naturalne barwniki mające właściwości wskaźników pH. Niektóre   nazywane są nawet roślinami wskaźnikowymi, pozwalającymi na określenie kwasowości   gleby. Np. kwiaty niezapominajki na podłożu kwaśnym mają wyraźnie różowy odcień   w odróżnieniu od niebiesk...

Barwniki

 • Uniwersytet Opolski
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2065

Barwniki roślinne   Barwniki roślinne, ze względu na ich lokalizację w komórce, dzieli się na barwniki występujące w:   a) plastydach (chloroplastach i chromoplastach) - chlorofile (a i b) oraz karotenoidy   b) soku komórkowym wodniczki – antocyj...

Socjologia - wykłady

 • Uniwersytet Opolski
 • Socjologia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3507

W skład notatek wchodzi 6 początkowych wykładów z socjologii. Notatka porusza zagadnienia takie jak: socjologia jako nauka, dynamika społeczna, Herbert Spencer, Emil Durkhe...

The future of Euro

 • Uniwersytet Opolski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1890

Pochodzi z zajęć z mgr Justyną Socińską na uczelni: Uniwersytet Opolski. Notatka jest prezentacją w języku angielskim. Tematem prezentacji jest obecny kształt strefy euro, jak również jej obecne problemy. W notatce znajdziemy informacj...

Skrypt "Historia powszechna" Michała Szczanieckiego

 • Uniwersytet Opolski
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5670

POWSZECHNA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA-skrypt z podręcznika Michała Szczanieckiego I.DESPOTIE WSCHODNIE Ośrodki geograficzne stanowiące kolebkę wielkich państw: a)dolina Nilu (Egipt) od IV tysiąclecia p.n.e.- 30r. p.n.e.- egzystencja państwa mimo wstrząsów najazdów- do podboju Egiptu przez Rzym b) do...