Zarządzanie i organizacja - wykłady

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie i organizacja - wykłady - strona 1 Zarządzanie i organizacja - wykłady - strona 2 Zarządzanie i organizacja - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

KIERUNEK NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA
F. Taylor (1856-1915)
- badania pracy ładowaczy
- skonstruował 15 rodzajów łopat
- organizacja biura
- komunikacja z robotnikami za pomocą kartek (żółta-poniżej normy; biała-norma)
- szkolenia i instruktarz dla mało wydajnych robotników
- znacznik wydajności wzrósł w zakładzie, uzyskanie dużych oszczędności
H. Gantt (1861-1919)
- opracował premiowy system wynagrodzeń
- wprowadził kartę dziennej wydajności (przedstawiała wykres słupkowy dla każdego pracownika,
gdzie czarny oznaczał, że pracownik wyrobił normę)
- wprowadzenie szkoleń
F. Gilbreth (1868-1924)
- cyklografia (badanie toru ruchu)
- hromocyklografia (czas ruchu)
- wyeliminował marnotractwo sił ludzkich i energii (murarz)
- 17 mikroruchów (Therblig)
- 1918 r. ogłoszenie prze Gilbreth’ a zasad ekonomii ruchów roboczych
ZASADY EKONOMII RUCHÓW ROBOCZYCH:
1) Obie ręce powinny mieć czynny udział w wykonywaniu pracy w miarę możliwości
jednocześnie
2) Ruchy rąk powinny odbywać się w przeciwnych i systematycznych kierunkach
3) Należy wykorzystać siłę grawitacji przy manipulacji ciężkimi przedmiotami, a ograniczyć do
minimum siłę kinetyczną
4) Ruchy powinny być ciągłe, płynne po linii krzywej
5) Drogi ruchów rąk powinny się mieścić w normalnym zasięgu
H. Emerson (1853-1931)
12 ZASAD WYDAJNOŚCI:
1) Wyraźnie określony cel
2) Zdrowy rozsądek
3) Kompetentna rada
4) Dyscyplina
5) Sprawiedliwe i uczciwe postępowanie
6) Stała, rzetelna
7) Planowanie naukowe działań
8) Wzorce, normy, harmonogramy działań
9) Przystosowane warunki
10) Wzorcowe sposoby postępowania
11) Pisemne regulaminy i instrukcje
12) Nagradzanie efektywności i wydajności
EFEKTYWNOŚĆ- to stosunek tego, co jest do tego, co powinno być, wyrażony w %
H. Le Chatelier (1850-1936)
- cykl organizacyjny
- Wybór celu, jaki się chce osiągnąć (cel ma być jeden i jasno sprecyzowany, w granicach naszych
możliwości)
- zbadanie, jakie środki i warunki należy stworzyć, aby osiągnąć cel i uszeregować je w hierarchii
- przygotowanie środków i warunków uznanych za system organizacji pozyskiwania zasobów
- kontrola otrzymywanych wyników
K. Adamiecki (1866-1933)
3 prawa Adamieckiego powiązane z prawami przyrody:
1) Prawo podziału pracy na wykonawczą i kierowniczą
2) Prawo koncentracji: komórki przy wykonywaniu swych funkcji życiowych dzielą się i
specjalizują, komórki wykonujące funkcje jednakowe łączą się z kolei do wspólnego działania,
dzięki czemu znów otrzymuje się ekonomię
3) Prawo harmonii: organy należy tak odbierać, aby działały ze sobą w ścisłym związku i żeby
każda czynność odbywała się w swoim czasie
KIERUNEK ADMINISTRACYJNY
H. Fayol (1841-1925)
- sformułował funkcje zarządzania w szerokim i wąskim znaczeniu i dokonał podziału czynności
związanych z życiem przedsiębiorstwa na 6 grup:
1) Czynności techniczne (produkcja, fabrykacja)
2) Czynności handlowe (kupno, sprzedaż, wymiana)
3) Czynności finansowe (obrót kapitałem)
4) Czynności rachunkowe
5) Czynności ubezpieczeniowe (ochrona osób i majątku)
6) Czynności ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz