Wykłady z interwencji kryzysowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z interwencji kryzysowych - strona 1 Wykłady z interwencji kryzysowych - strona 2 Wykłady z interwencji kryzysowych - strona 3

Fragment notatki:

Przepióra - Kapusta.
Notatka składa się z 14 stron, zawiera literaturę przedmiotu oraz notatki zgromadzone podczas wykładów. Porusza następujące zagadnienia: definicja stresu, koncepcję stresu psychologicznego wg Lazarusa, koncepcję zachowania zasobów Hobfolla. Przybliża klasyfikację stresu oraz przedstawia przyczyn powstania oraz podstawowe sposoby radzenia sobie ze stresem.

Wyjaśnia również czym jest kryzys, interwencja kryzysowa, przedstawia charakterystykę kryzysu .Definiuje kryzys według opinii różnych autorów na przestrzeni lat, a także opisuje sposoby skutecznego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Na koniec opisuje różnice pomiędzy PTSD a stanem trans-kryzysowym.

INTERWENCJE KRYZYSOWE dr M. Przepióra- Kapusta semestr VI
STRES I INTERWENCJE ~~ POZYCJE KSIĄŻKOWE:
Herbert „Zrozumieć prawdę” poradnik dla rodzin obciążonych stresem.
Sheridan Radmacher „Psychologia zdrowia wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia”. - interwencje dotyczące kryzysu
Bryant, Harvey „Zespół ostrego stresu”.
Terelak „Psychologia stresu”.
Lis- Turlejska „Stres traumatyczny”.
James, Gilland „Strategie interwencji kryzysowej, pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię” T: stres. 01.03.10r.W1
Interwent w kryzysie nie jest psychologiem!!!!
Wg Sely`ego - organizmy pod względem reagowania na stres biologiczny
Patrz notatki == I rok z psychologii T:stres c.d.: 08.03.10r. W2
Stres jest transakcją, podkreśla się ocenę. Wzajemne oddziaływanie jednostki i otoczenia oraz kontekst sytuacji
KONCEPSJA STRESU PSUCHOLOGICZNEGO WG LAZARUSA:
Lazarus lata 50
Koncepcja fenylologiczno poznawcza reakcja, która jest odpowiedzią na bodziec.
Podstawowym założeniem jest znaczenie kontekstu sytuacyjnego oraz relacji jednostka otoczenie dla wszystkich form aktywności człowieka.
TRANZAKCJA podlega ocenie na poziomie pierwotnym- trzy wyniki:
Bodziec, który działa jest zagrażający, ale nie bezpośrednio dla nas,
Ocena sytuacji obojętna np. trzęsienie ziemi w Turcji,
Bierzemy pod uwagę znaczenie sytuacji. Dysponujemy takimi środkami. Ocena korzystna lub sprzyjająca np. powódź w 1997r. dla osób, które miały wysoko ubezpieczone mienie,
Kiedy określamy jakieś zdarzenie za stres wtedy, gdy nie dysponujemy takimi środkami, aby im zapobiec.
Def. STRESU wg Folkman i Lazarus:
Stresem jest określona relacja między osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę, jako obciążająca, lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi.
Subiektywnie oceniana przez osobę sytuacja:
Krzywda lub strata,
Zagrożenie, Wyzwanie.
punkt 2 i 3punkt = sytuacja akceptowana i przewidywalna.
Ad. 1.
Ma największe dla nas znaczenie np. utrata samooceny, dóbr, wartości osób,
Dotyczy zaistniałej szkody, nie możemy nic już zrobić.
Ad.2. Przewidujemy coś, co będzie mieć miejsce. Możemy próbować unikać danej sytuacji.
Ad.3.
Wyzwanie, przewidujemy, że może nas spotkać zagrożenie, ale i sukces. Sytuacja ryzykowna, np. gra na giełdzie, w kasynie.
Jeślisytuacja będzie oceniana, jako zagrażająca reakcje emocjonalne będą mieć charakter energetyczny, np. wściekłoś, przerażenie złość. Są to takie emocje, które pokazują nam, że jednostka jest gotowa do działania. === Ad.2.


(…)

… może być w stanie transkryzysowym, ale nie wszystkie osoby w tym stanie maja PTSD.
Stan transkryzysowy nie dotyczy wyłącznie osób zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowościowymi.
Może pojawić się na skutek:
Urazu,
Cech osobowościowych,
Psychoz,
Chronicznych stanów środowiskowych,
Nadużywanie środków psychoaktywnych.
Cechy charakterystyczne stanu transkryzysowego:
Ma charakter pozostałości,
Nawraca…
… wzrostu zasobów następujących po ich zastosowaniu.
T: Przyczyny stresu i klasyfikacja zaburzeń. 15.03.10r.W3
Kryterium siły i zakresu oddziałującego bodźca.
TRZY GRUPY ZDARZEŃ STRESOWYCH:
Dramatyczne wydarzenia o wymiarach katastroficznych, które obejmują całe grupy jest to stres ekstremalny, traumatyczny o dużej sile stresowej,
Poważne wyzwania i zagrożenia dotyczące jednostek lub kilku osób. Stresory o średniej sile.
Drobne codzienne wydarzenia życiowe o charakterze utrapienia, stres o niewielkiej sile.
Ad. a.:
Stresory uniwersalne osoby nimi dotknięta nie mogą nie uświadamiać sobie ich działania, nie można ich nie dostrzec np. przejście trąby powietrznej itp.,
Mają swoją charakterystykę psychologiczną, kiedy bierze udział się w samym zdarzeniu.
Po pierwsze atakują najbardziej wartościowe aspekty życia…
….:
Do tej grupy stresorów będą należały zmiany życiowe, wszystkie zdarzenia obejmujące jednostkę bądź kilka osób ( lista stresorów: śmierć małżonka najwyżej)
Ad. c.:
Psucie się rzeczy, gubienie przedmiotów itp.
Inny podział przyczyn stresu ma związek z czasem trwania stresora:
Jednorazowe wydarzenia stresowe, zajmują określony odcinek czasowy. Wiemy, kiedy się pojawią i kiedy się skończą np. przykra rozmowa w związku,
Periodyczne albo cykliczne to powtarzające się z pewną regularnością zdarzenia stresowe np. sesja dla studenta
Stresory chroniczne czyli działają permanentnie, to stresory w stanie, w którym funkcjonujesz ,nie masz ucieczki np. dziecko w rodzinie alkoholików.
Jest źródłem ciągłych napięć, zagrożenia.
Stres o charakterze sekwencyjnym to ciąg wydarzeń stresowych, w których stresor inicjujący…
…)
Skoncentrowanie na unikaniu,
T: Wsparcie w sytuacjach kryzysowych. 22.03.10r. W4 Def. - Etymologia:
Czasownik' krinein' (grc. etymologia) oznacza rozdzielać, odsiewać, rozstrzygać, decydować, sądzić. Zaś pochodzący od niego rzeczownik `krisis'- wybór, rozstrzygnięcie.
Źródła słownikowe np. The Webster`s Encyclopedic Dictionary of English Language 1988r. podaje, że” kryzys/ `crisis' to punkt zwrotny w chorobie, decydujący moment szczególnie w tragedii, czas zagrożenia, punkt kulminacyjny”. Słowo to oznacza, więc przesilenie. Rozumienie potoczne:
„kryzys” służy określeniu różnych sytuacji, których wspólnym mianownikiem jest aspekt zagrażania. Mówi się o kryzysie wartości, rodziny, finansach publicznych, terroryzmu - w stosunku między Palestyńczykami a Żydami takiej czy innej tożsamości.
W tym rozumieniu…
… traumatyczne.
Występujące uporczywe unikanie bodźców związanych z traumą i ogólne odrętwienie psychiczne (nieobecne przed trauma), 3 lub więcej objawów:
Wysiłki w celu uniknięcia myśli, uczuć bądź rozmów związanych z traumą.
Wysiłki w celu uniknięcia działań, miejsc lub ludzi wywołujących wspomnienia o traumie.
Niezdolność do przypominania sobie ważnego aspektu zdarzenia traumatycznego.
Poczucie wyobcowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz