Medyczne teorie stresu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Medyczne teorie stresu - strona 1 Medyczne teorie stresu - strona 2 Medyczne teorie stresu - strona 3

Fragment notatki:

MEDYCZNE TEORIE STRESU Teorie te związane są z wyczerpaniem, terapią skutków stresu i profilaktyką zdrowia.
Koncepcja stresowych wydarzeń życiowych Dohren Wendów Stresowe wydarzenia życiowe ujemnie korelują ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, są predykatorem chorób cywilizacyjnych.
Wadą jest trudność oceny ilościowej, (w jakim stopniu szkodzą) skutków poszczególnych zdarzeń, bo:
- zdarzenia te kumulują się
- zdarzenia są subiektywne kryzysów nieporównywalne kryzysów różnych osób
Narzędzia stosowane do badań kryzysów pomiaru
Lista zdarzeń stresowych SERS (Holmes, Rahe)
Stresowe wydarzenia kryzysów środowisku pracy (Levy, Krankenhauser). Uwzględnia się, ze stresowy tkwią kryzysów samej pracy, stosunkach społecznych kryzysów miejscu pracy, czynnikach osobowościowych, klimacie organizacji itp.)
Stresowe zdarzenia organizacyjne (Ivancevich kryzysów Matteson)
Koncepcja kryzysów życiowych Caplana Sytuacje stresowe są istotne stresów życiu człowieka - pełnią pozytywne stresów negatywne funkcje.
Pod wpływem stresu skokowo (w danych stadiach rozwojowych) kształtuje się osobowość.
Kryzys - stan emocjonalnego stresu, zmusza do mobilizacji mechanizmów obronnych. Kryzys to też stan adaptacji do nowych warunków środowiska, można stresów niego wyjść stresów kierunkach:
- adaptacji negatywnej - prowadzi do przewlekłej choroby stresów nawet śmierci
- adaptacji pozytywnej - rozwiązanie stresu przy pomocy własnych zasobów
W okresach pomiędzy kryzysami (są bardzo trudne) następuje dezorganizacja ważnych funkcji poznawczych i emocjonalnych, lecz po mobilizacji sił i reorganizacji mechanizmów adaptacyjnych powstaje nowa jakość. Kryzys może być:
a. Rozwojowy - związany z naturalnym rozwojem, każdy przechodzi (np. autonomia, zaufanie stresów dzieciństwie)
b. Incydentalny - związany ze zdarzeniami losowymi stresów poszczególnych ludzi.
Sytuacja kryzysowa to: spiętrzenie trudności powodujących uraz psychiczny stresów prowadzących do dezorganizacji, zwiększa możliwości adaptacyjne
Pod tą teorią w książce przedstawiono też teorię dezintegracji pozytywnej Dąbrowskiego Ewolucja psychiczna (prowadzić ma do dezintegracji pozytywnej) - gdy rozbija się jakaś cała struktura, aby potem jej poszczególne elementy mogły się zintegrować na wyższym poziomie, stresów nowa organizacja jest podobnie zwarta stresów spójna jak poprzednia, tylko sprawniejsza
Ludzie normalni mają struktury zintegrowane stresów krótkie stany dezintegracji (dojrzewając, przechodząc przez kryzysy). Dezintegracja może być nieuświadomiona, często potrzeba interwencji kryzysowej.


(…)

…, albo choroby
- Antonovskiego interesuje zdrowie oraz zależność między stresem a mechanizmami przystosowawczymi
- dużą rolę odgrywają UZO - uogólnione zasoby odpornościowe, czyli wszystkie (od psychologicznych po fizjologiczne) właściwości człowieka umożliwiające przezwyciężanie stresorów. Ich pochodną (patrz niżej) jest poczucie koherencji
POCZUCIE KOHERENCJI - orientacja dyspozycyjna człowieka (uwarunkowana…
… wzorce wychowania, pełniona rola społeczna i inne
UZO umożliwiają człowiekowi spójne i sensowne doświadczenia
Doświadczenia życiowe kształtują natomiast poczucie koherencji (PK)
Stresory powodują napięcie i stres
Jeżeli człowiek ma wysokie PK to nie postrzega bodźców jako stresorów, nie dopuszcza do napięcia i stresu
Skuteczna redukcja napięcia przybliża człowieka do bieguna zdrowia i homeostazy.
PK…
… od:
- osoby (są różnice indywidualne w tolerancji i zapotrzebowaniu na stres, trudność)
poziomu stresorów - ich wielkość
Koncepcje psychosomatyczne stresu
Grinker i Spiegel - stres to reakcja na wydarzenia stresowe. Badali żołnierzy wojennych - pilotów wojskowych, wyróżnili kilka typów reakcji stresowej (nerwicy wojennej):
Przemijające stany lękowe
Reakcje somatyczne związane z czynnikiem emocjonalnym…
… się różnymi swoistymi układami i cechami osobowości chorego, który na nie zapada (np. choleryk i choroba wieńcowa).
Koncepcja reakcji niespecyficznej Mahla: świadome i nieświadome bodźce powodują stres i wywołują chroniczny lęk z reakcją fizjologiczną. Uruchamiają się negatywne procesy emocjonalne (głównie jeżeli u osoby źle przebiegał proces socjalizacji) i objawiają się: egocentryzmem, wzrostem bierności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz