Psychologia stresu i zasobów zdrowia

note /search

Aspekty uzależnienia od komputera

 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1834

Żarczyński – niektóre aspekty psychologicznego uzależnienia człowieka od komputera.     by Momo             1. Ciekawostki ze wstępu... • ludzie uzależnieni od komputera w krajach anglosaskich zwani – ' hackers ' • psychologia systemowa – efektywna w analizie systemu człowiek -  komputer; człowie...

Dobrzańska - Radzenie sobie ze stresem

 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1862

Barbara Dobrzańska-Socha Radzenie sobie ze stresem życia codziennego poprzez uczestniczenie w grupie wsparcia Stres to nieunikniony element życia i źródło chorób somatycznych. Drobne codzienne przykrości mają większy wpływ na zdrowie niż ważne wydarzenia życiowe, nawet dramatyczne. Wpływ codzi...

Lipowska-Teutsch Służby emergencyjne

 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2478

A.Lipowska-Teutsch „Zagadnienia skutków stresu i metod przeciwdziałania im w pracy służb emergencyjnych.” Służby emergencyjne: policja, straż pożarna, ratownicy, pogotowie ratunkowe..., służby zaangażowane w rozw. Problemów podczas k...

Maslach Wypalenie się

 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1281

Wypalenie się: utrata troski o człowieka – Ch. Maslach.                                              by Momo 1.   Wypalenie się  występuje bardzo często i dotyczy bardzo różnych ludzi w wielu różnych  zawodach. Odpowiedzialne jest za: • nieskie moral...

Stewart Stres w pracy

 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1421

Stres w pracy - Andrew M. Stewart Poszczególne dziedziny życia człowieka łączą się - sytuacja w pracy wpływa na sytuację w domu i odwrotnie. Stres także nie dotyczy jakiegoś wyizolowanego elementu. Nie chodzi o to, by wyeliminować stres, ale by dopasować optymalny poziom stresu dla danej osoby i ...

Terelak teoria homeostazy

 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2289

TERELAK rozdz. 1 - uzupełnienie 1.1.1.Teoria homeostazy; Zdolność adaptacji jest najistotniejszą cechą odróżniającą świat ożywiony i nieożywiony. C. Bernard zwrócił uwagę, że komórki organizmów wielokomórkowych żyją własnym, odizolowanym środowiska zewn. Życiem. Sformułował on prawo stałości śro...

Terelak- charakterystyka źródeł stresu

 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3395

J. TERELAK - Rozdział 2 2. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ STRESU Stresor to taki element bodźca lub sytuacji, który narusza względną równowagę pomiędzy podmiotem a środowiskiem i uruchamia mechanizmy adaptacyjne zachowania się człowieka. To czy bodziec staje się stresorem zależy od jego rodzaju, siły ...

Terelak- reakcje człowieka na stres

 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3906

TERELAK CZ. 3 REAKCJE CZŁOWIEKA NA STRES MODEL REACJI NA STRES Według S. Epsteina reakcje na stres regulowane są 2 systemami adaptacyjnymi, które pełnią funkcję prewencyjną lub patologiczną. FUNKCJA PREWENCYJNA FUNKCAJA PATOLOGICZNA Reakcje związane z przystosowaniem się do syt. stresowej : ...

Heszen-Niejodek - Teoria stresu psychologicznego

 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 847
Wyświetleń: 5355

♠ Teoria stresu Selye'ego. Ogólny syndrom adaptacyjny (GAS - general adaptation syndrom): stadium reakcji alarmowej (mobilizacja sił obronnych), stadium odporności (przystosowania do stresora) i stadium wyczerpania (jeżeli stresor jest odpowiedn...

Zagadnienia do egzaminu z psychologii stresu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 2807

Zagadnienia do egzaminu z Psychologii Stresu Trzy rozumienia stresu Stres jako bodziec- rozumiany jest jako pewne sytuacje występujące w otoczeniu mające naturalną zdolność wywoływania napięcia i silnych emocji. Stres utożsamiany jest z działaniem bodźca pochodzącego ze środowiska. Stres jako rea...