Terelak- reakcje człowieka na stres

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3899
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terelak- reakcje człowieka na stres - strona 1 Terelak- reakcje człowieka na stres - strona 2 Terelak- reakcje człowieka na stres - strona 3

Fragment notatki:


TERELAK CZ. 3 REAKCJE CZŁOWIEKA NA STRES
MODEL REACJI NA STRES
Według S. Epsteina reakcje na stres regulowane są 2 systemami adaptacyjnymi, które pełnią funkcję prewencyjną lub patologiczną.
FUNKCJA PREWENCYJNA
FUNKCAJA PATOLOGICZNA
Reakcje związane z przystosowaniem się do syt. stresowej :
Uczenie się nowych zach., które mają zapobiec niepożądanym skutkom stresu
Regulację poziomu pobudzenia
Organizację syst. Pojęciowego w celu rozpoznania źródeł stresu
Charakteryzuje się:
Zaburzenie procesu uczenia
Zaburzenie deprywacji sensorycznej lub nadmiaru stymulacji(zmniejsza się odporność na stres)
Zaburzenia integracji indywid. syst. pojęciowego
Ten drugi typ (patologiczny) jest charakterystyczny dla stresu ekstremalnego lub chronicznego
REYKOWSKI
Przyjmuje, ze o stresie mówimy, jeżeli wielkość obciążenia osiągnie odpowiedni próg natężenia. Z punktu widzenia wzrostu natężenia stresu wydzielono 2 obszary:
Obszar takiego obciążenia syst. regulacji, który mieści się w adaptacyjnym syst.(działanie zmodyfikowane , ale skuteczne)
Obszar przeciążenia syst. regulacji( reakcje z syst. dezadaptacyjnego) (działania skoncentrowanie na na obronie)
Tu jest schemat na str. 230 nie będę go przerysowywać, bo jest skąplikowany.
3 POZIOMY TOR ZMIAN NIESPECYFICZNYCH związanych reakcjami emocjonalnymi ( to są fazy stresu wdł. Selye'go)
TOR ZMIAN SPECYFICZNYCH obejmuje reakcje których treść zależy od rodzaju stresu:
Reakcje zwalczania stresu (towarzyszą fazie mobilizacji) adekwatne do czynnika stresowego Reakcje obronne prz ed stresem po przekroczeniu progu tolerancji na stres 3. ZMIANY CZYNNOŚCI EKSPRESYJNYCH zach. wyładowujące -bezcelowe
Klasyfikacja reakcji na stres za Dixonem Fizjologiczne
Emocjonalne
Behawioralne
Poznawcze
BEZPOŚEREDNIE REAKCJE NA STRES
Reakcje fizjol ogiczne EEG- czynności bioelektryczna mózgu
EKG- elektoroencekardiograf- bioelektr. czynność EMG- elektromiograf- rejestracja tonusu mięśni
EDM -elektrodermometria- poziom odporności elektr. Skóry
RESPIROGRAFIA - pomiar częstości oddychania w jedn. Czasu
POLIGRAFIA- zapis wszystkich wymienionych wskaźników
Stres:
Fale beta
Podwyższenie przewodnictwa skóry
Wzrost tonusu (ogólnego)
Zwiększona aktywność serca
Przyspieszony oddech
Mobilizacja zasobów energet.
Hipotezy dotyczące reakcji fizjologicznych: Hipoteza wzajemnego oddziaływania

(…)

… od problemów stresogennych
Aktualny typ aktywizacji myślenia związany jest z typem osobowości(intro- ekstrawertyzm, poczucie umiejscowienia kontroli). Optymalnym sposobem opanowywania stresu jest harmonijne kojarzenie procesów integracji i różnicowania inf.
Brak doświadczenia syt, stresowymi sprawia, że reagujemy na nie lękowo.
[Tu następuje seria badań, których się nie da streścić odsyłam do książki…
… do walki z syt. stresowymi.
Model transakcyjny akcentuje rolę procesów poznawczych w ocenie zdarzeń stresowych
KONCEPCJE WYPALENIA SIĘ ZAWODOWEGO
Na syndrom składają się 3 odrębne komponenty:
Wyczerpanie emocjonalne
Nadmierna depersonalizacja
Brak satysfakcji osobistej z wyników pracy
Teoria Christiny Maslach
Wypalenie zawodowe = utrata troski o człowieka - wiąże się z profesjami zajmującymi się pracą…
…, które nie mają logicznego związku
Identyczność Soma i Psyche - zjawiska emocjonalne I fizjolog. Są tym samym a doświadczmy ich obu dzięki niezależnym sposobom poznania
[Tutaj następuje szereg badań na pilotach- biedacy, - ale ich namęczyli .]
Reakcje emocjonalne
Najczęstsze to: alienacja, leki, poczucie nudy, depresja, niezadowolenie z życia, wrogość, irytacja, niska samoocena, wypalenie zawodowe, frustracja, spadek…
… psychosomatyczne ukł. krążenia
Nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zawał serca, zaburzenia czynnościowe ukł. Krążenia, bóle głowy
Zaburzenia psychosomatyczne ukł. trawienia
Wrzody żołądka i dwunastnicy, śluzowe zapalenie jelita grubego
Zaburzenia psychosomatyczne skóry
Świerzbiączkę ogniskową, pokrzywkę, łysienie plackowate
Inne zaburzenia psychosomatyczne
Dychawica oskrzelowa, cukrzyca regulacyjna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz