Heszen-Niejodek - Teoria stresu psychologicznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 812
Wyświetleń: 5222
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Heszen-Niejodek - Teoria stresu psychologicznego - strona 1 Heszen-Niejodek - Teoria stresu psychologicznego - strona 2 Heszen-Niejodek - Teoria stresu psychologicznego - strona 3

Fragment notatki:


♠ Teoria stresu Selye'ego. Ogólny syndrom adaptacyjny (GAS - general adaptation syndrom): stadium reakcji alarmowej (mobilizacja sił obronnych), stadium odporności (przystosowania do stresora) i stadium wyczerpania (jeżeli stresor jest odpowiednio nasilony i działa przez dłuższy czas).
♣ Krytyka teorii Selye'ego:
dowody na specyficzność reakcji organizmu w odpowiedzi na konkretne czynniki szkodliwe.
niedostateczne uwzględnianie czynników psychologicznych (szcz. oceny psychologicznej przyczyn)
♥ Inicjatorem badań nad stresem w Polsce był Janusz Reykowski
PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE STRESU ♠ Reakcje endokrynologiczne występują również w „stresie psychologicznym”
♣ Pierwsi autorzy dużą rolę przypisywali osobistemu znaczeniu, nadawanemu przez podmiot czynnikowi szkodliwemu subiektywny charakter oceny poznawczej budził opory przed zastosowaniem tego terminu w definicjach.
POJĘCIE STRESU PSYCHOLOGICZNEGO ♠ Trzy nurty w określaniu S.P.
jako bodźca, sytuacji lub wydarzenia zewnętrznego o określonych właściwościach
jako reakcji wewnętrznych człowieka, zwłaszcza reakcji emocjonalnych, doświadczanych wewnętrznie w postaci określonego przeżycia
jako relacji między czynnikami zewnętrznymi a właściwościami człowieka.
♣ Janis (1958) (ad. 1) Stresem psychologicznym jest taka zmiana w otoczeniu, która u przeciętnego człowieka wywołuje wysoki stopień napięcia emocjonalnego i przeszkadza w normalnym toku reagowania. (Nawiązaniem do tego ujęcia jest znana koncepcja zmian życiowych, w której wymienionych jest kilkadziesiąt zmian mogących nastąpić w życiu człowieka i wymagających wysiłków przystosowawczych: śmierć współmałżonka, rozwód itd..)
♥ Argument przeciwko temu ujęciu: Niejednoznaczność. Różnice indywidualne powodują, że to samo wydarzenie dla jednej osoby może być stresujące, a dla innej nie.
♦ Rozumienie stresu jako reakcji (ad. 2) wywodzi się z nauk medycznych. Stres przykra reakcja emocjonalna, najczęściej o treści lękowej.
♠ D. Mechanic stres jako reakcja dyskomfortu, występuje u osoby znajdującej się w określonej sytuacji.
♣ Stres jako stan napięcia, poczucia zagrożenia czy lęku. ♥ Uważane za jednostronne i niewystarczające - wewnętrzne reakcje mogą powstać w odpowiedzi na działanie szkodliwych bodźców biologicznych (np. wysoka temperatura)
♦ Obecnie powszechnie akceptowany jest pogląd, że w definiowaniu stresu psychologicznego należy uwzględnić obydwa człony, a także - jako czynnik pośredniczący - spostrzeganie sytuacji przez podmiot. Czyli stres dotyczy określonego rodzaju relacji miedzy nimi (ad. 3). Zwykle ujmowana jest ona jako zakłócenie lub zapowiedź zakłócenia równowagi pomiędzy zasobami bądź możliwościami jednostki a wymaganiami otoczenia.


(…)

…, ma charakter antycypacyjny; emocje: negatywne (jak w zagrożeniu) i pozytywne (nadzieja, zapał, podniecenie, rozweselenie)
♣ Jeśli w wyniku oceny pierwotnej syt. zostanie uznana za stresową, nastąpi ocena wtórna, dotycząca możliwości podjęcia działania usuwającego przyczyny stresu lub łagodzącego jego skutki, lub prowadzącego do osiągnięcia dostępnych korzyści. ♥ Ocena pierwotna i wtórna przebiegają…
… z danym wydarzeniem.
♣ Charakterystyka zdarzenia w wymiarze czasowym
wydarzenia jednorazowe, zajmujące określony wycinek czasowy (nieprzyjemne spotkanie)
wydarzenia periodyczne lub cykliczne, powtarzające się z pewną regularnością (imieniny u cioci)
stresory chroniczne, działające permanentnie (nieudany związek małżeński)
sekwencje, ciąg wydarzeń stresowych, w których stresor inicjujący pociąga…
…, charakterystyczny dla nie repertuar strategii radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Ma status zmiennej osobowościowej.
Rozwój stylu radzenia sobie
Konkretne strategie stanowią formy zachowania nabytego. Stosujemy do nich ogólne zasady uczenia się. Nowe formy aktywności pojawiają się przez przypadek lub na skutek zamierzonych wysiłków człowieka celowo kształtującego swoje zachowanie. Niektóre z tych form…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz