Stresor

note /search

Interwencje w kryzysie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Stresor → reakcja alarmowa organizmu...

Stres-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281

możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem; bodźcem awersyjnym), charakteryzująca się brakiem...

Psychologia strachu - Sylabus

  • Politechnika Warszawska
  • Psychologia strachu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183

interpretacje sytuacji stresowych (stresor jako zagrożenie, jako krzywda i jako wyzwanie). Rodzaje stresorów...

Stres - referat

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Psychologia
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4823

na nas pod względem fizycznym i psychicznym? Jak stresory powszechnie występujące w naszym społeczeństwie wpływają...

Transakcyjna teoria stresu Lazarusa i Folkman

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2821

, która może być: - ocena pierwotna: czy bodziec to stresor czy nie (czy jest przekraczającym moje zasoby zagrożeniem...