Stresor

note /search

Interwencje w kryzysie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Stresor → reakcja alarmowa organizmu...

Stres-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem; bodźcem awersyjnym), charakteryzująca się brakiem...

Psychologia strachu - Sylabus

  • Politechnika Warszawska
  • Psychologia strachu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1197

interpretacje sytuacji stresowych (stresor jako zagrożenie, jako krzywda i jako wyzwanie). Rodzaje stresorów...

Stres - referat

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Psychologia
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 5110

na nas pod względem fizycznym i psychicznym? Jak stresory powszechnie występujące w naszym społeczeństwie wpływają...

Transakcyjna teoria stresu Lazarusa i Folkman

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2954

, która może być: - ocena pierwotna: czy bodziec to stresor czy nie (czy jest przekraczającym moje zasoby zagrożeniem...