Stres - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4053
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stres - referat - strona 1 Stres - referat - strona 2 Stres - referat - strona 3

Fragment notatki:

Refarat z psychologii, którego tematem jest stres. 7-stronicowa notatka w formacie doc. W treści pracy z psychologii pojawiają się takie pojęcia jak: Próba odpowiedzi na pytania: jak stres wpływa na nas pod względem fizycznym i psychicznym, jak stresory powszechnie występujące w naszym społeczeństwie wpływają na nasze zdrowie, W jaki sposób możemy skuteczniej radzić sobie ze stresem? A także: doświadczenie emocjonalne, industrializacja społeczeństwa, tempo życia, zespół reakcji, zdarzenia bodźcowe, stresory, reakcja, napięcie, procesy fizjologiczne, poziom behawioralny, emocjonalny, poznawczy, złożona reakcja stresowa, źródła stresu. Ponadto w notatce: główne stresory spotykane w życiu, narodziny dziecka, aborcja, opracowanie Skali Oceny Ponownego Przystosowania Społecznego, Social Readjustment Rating Scale, life-change units, LCU, miara wielkości stresu, choroby serca, Life Experience Survey, LES, przegląd doświadczeń życiowych, śmierć współmałżonki. Ponadto w treści notatki: charakter retrospektywny, drobne kłopoty życiowe, wyścig szczurów, zdarzenia katastrofalne, wpływ stresorów na nastrój, chroniczne stresory społeczne, śmiertelność niemowląt, depresja, lęk, czynniki genetyczne, wysokie ciśnienie krwi, frustracja, nadciśnienie, zmienne modyfikujące stres, stress moderator variabies, ocena poznawcza. W treści referatu pojawiają się także takie zagadnienia jak: ocena stresora, chroniczny stres społeczny, choroby związane z nadużywaniem alkoholu, samobójstwa, przychodzenie do siebie, rywalizacja o sukces.

PODSTAWY PSYCHOLOGI Z ELEMENTAMI OSOBOWOŚCI
Stres
Stres jest specyficznym rodzajem doświadczenia emocjonalnego, któremu psychologowie i inni uczeni poświęcają wiele uwagi. W rozległej dziedzinie podstawowych i stosowanych badań nad stresem psychologów najbardziej interesują trzy ogólne pytania: Jak stres wpływa na nas pod względem fizycznym i psychicznym? Jak stresory powszechnie występujące w naszym społeczeństwie wpływają na nasze zdrowie? W jaki sposób możemy skuteczniej radzić sobie ze stresem?
Nowoczesne, zindustrializowane społeczeństwo narzuca naszemu życiu szybkie, gorączkowe tempo. Często żyjemy w ciasnych mieszkaniach i zatłoczonych miastach, mamy zbyt wiele spraw na głowie, wykonujemy frustrującą pracę lub jesteśmy bezrobotni, mamy zbyt mało czasu dla swojej rodziny i na rozrywki. Czy byłoby nam lepiej bez stresu? Życie wolne od stresu nie stawiałoby przed nami żadnych wyzwań żadnych trudności do pokonania. Żadnych nowych obszarów do zdobycia i żadnego powodu by rozwijać swoją inteligencję czy doskonalić zdolności. Stres jest nieuniknioną częścią życia. Każdy organizm staje wobec wyzwań jakie stwarza jego środowisko zewnętrzne i osobiste potrzeby; wyzwania te są problemami życiowymi, które dany organizm musi rozwiązać aby przetrwać i dobrze funkcjonować.
Stres (stress) jest to zespół specyficznych i niespecyficznych (ogólnych) reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, które zakłócają jego równowagę i wystawiają na poważną próbę lub przekraczają jego zdolność radzenia sobie. Do tych zdarzeń bodźcowych należy wiele różnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych, które zbiorczo są nazywane stresorami. Stresor (stressor) jest zdarzeniem bodźcowym, które wymaga od organizmu jakiegoś rodzaju reakcji przystosowawczej. Reakcja organizmu na stresory zewnętrzne nosi nazwę napięcia (strain). Reakcja jednostki na potrzebę zmiany składa się z kombinacji różnych procesów zachodzących na kilku poziomach - fizjologicznym, behawioralnym, em

(…)

… przez współmałżonka. Czasami ktoś potrafi przyjąć ogromną ilość stresu i funkcjonować dalej. Reakcja zależy od cech indywidualnych oraz od społecznego i interpersonalnego kontekstu zdarzeń środowiskowych. Wpływ poważnych zmian życiowych na zdrowie psychiczne i fizyczne był przedmiotem wielu badań. Zaczęły się one od opracowania Skali Oceny Ponownego Przystosowania Społecznego (SRRS - Socjal Readjustment Rating Sca/e…
… około 7500 godzin. Dwie trzecie dojeżdżających było przekonanych, że dojeżdżanie nadwyrężyło ich stosunki rodzinne, 55% odczuwało zmęczenie, 47% było pełnych świadomego gniewu, 28% odczuwało lęk, a inni uskarżali się na bóle głowy i mięśni, niestrawność i inne objawy długoterminowych następstw faktu, że mieszkając na wsi biorą udział w "wyścigu szczurów" (rywalizacji o sukces) w wielkim mieście (E Charaton…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz