Stres-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stres-opracowanie - strona 1 Stres-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Stres
Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem; bodźcem awersyjnym), charakteryzująca się brakiem równowagi. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi. Pojęcie stresu wprowadzone zostało do użycia przez Hansa Hugona Selye'a, który badaniu tego zjawiska poświęcił 50 lat pracy naukowej. Z tego też powodu nosił przydomek dr Stress. Selye opublikował ponad 1400 artykułów i 30 książek na temat stresu.
Selye jako pierwszy postawił hipotezę, że szereg chorób somatycznych jest skutkiem niezdolności człowieka do radzenia sobie ze stresem. Zjawisko to nazwał mianem niewydolności tzw. syndromu ogólnej adaptacji i opisał je w pierwszej swojej książce na temat stresu w roku 1956 pt. The Stress of Life.
Stres wziął się z nauki o wytrzymałości materiałów. Człowiek jest w stresie, gdy działa na niego jakiś niekorzystny czynnik np. niska lub wysoka temperatura, silne emocje (np. przykra wiadomość) wtedy czynnik taki nazwany jest STRESOREM. Następnie wtedy następuje wytrącenie z równowagi.
„Stres życia” - Seyle
Opisane przeżycia żołnierzy z czasów II wojny światowej, którzy musieli wykonywać działania w ekstremalnych warunkach ( np. 10 km trasę na front szli cały dzień, a powrotną drogę - 10 km w przeciągu niecałej godziny)
Dalszy kierunek pojęcia rozwoju stresu związany jest z pracami Lazorusa, który nadał pojęciu stres aspekt poznawczy (człowiek wyczuwa, poznaje zagrożenie). Człowiek jest świadomym podmiotem sytuacji, w której się znajduje, dokładnie wie co go może czekać.
A.Biela
Stres związany z sytuacją decyzyjną tzw „stres decyzyjny”. Sytuacje decyzyjne są sytuacją stresującą ze względu na nieprzewidywalność działań. STRESOR = SYTUACJA DECYZYJNA
Człowiek nie może zadecydować co nastąpi po podjęciu decyzji, może on ją tylko podjąć, np. ze względu na m. in zywioły. W naturze każdej sytuacji decyzyjnej jest potencjalne ryzyko zagrożenia, które ma charakter stresogenny. STRES JAKO ORGANIZACJA - Organizacja sama w sobie także może powodować stres. STRESORY ORGANIZACYJNE
Złe warunki fizyczne pracy np. praca górnika
Stresory związane ze sposobem wykonywania pracy - presja czasu - monotonia
- częste zmiany - zbyt duży wysiłek fizyczny
Stresory związane z pełnieniem ról organizacyjnych (Kahn)
- rola organizacyjna - standaryzowany wzorzec zachowań wymaganych od osoby pozostających w określonej zależności funkcjonalnej od innych uczestników organizacji (np. wielozadaniowość ról, konflikt roli, przeciążenie roli)

(…)

… odpowiedzialności jaką ponosi pracownik w organizacji ( wymaga się coraz więcej i więcej) Stresory związane z relacjami interpersonalnymi Złe relacje jednostki z grupą w której pracuje
Złe stosunki z przełożonymi
Złe stosunki z podwładnymi
Stresy te biorą się z tego, że każdy pracownik ma związane z organizacją oczekiwania i nadzieję na ich spełnienie ( z ludźmi w organizacji) musi nawiązać kontakty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz