Psychologia organizacji i zarzdzania

note /search

Elementy teorii decyzji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

Badania operacyjne - to naukowa metoda rozwiązywania problemów z zakresu podejmowania decyzji kierowniczych. Obszar wiedzy wykorzystywany w badaniach operacyjnych to spora część zakropkowanego obszaru na poniższym rysunku. Pole zastosowań badań operacyjnych obejmuje sporządzanie matematycznych, ek...

MOTYW I MOTYWOWANIE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1211

    1.MOTYW I MOTYWOWANIE.   Problem motywowania do pracy należy do podstawowych problemów teorii organizacji. W przeszłości motywowanie do pracy opierało się na założeniu, że tylko przymus może powodować wykonywanie pracy, ponieważ uważano, że praca jest obca naturze człowieka.   Pojęcia mot...

POTRZEBY PRACOWNIKÓW A ICH MOTYWOWANIE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

POTRZEBY PRACOWNIKÓW A ICH MOTYWOWANIE     Psychologowie pracy stwierdzili, że pracownik lepiej pracuje, gdy traktuje swoją pracę jako środek dzięki ,któremu może zaspokoić swoje potrzeby.   Wyróżnia się 6 źródeł potrzeb: 1) dziedziczenie 2) nawyki 3) wpływ autorytetów 4) ślepe naśladownict...

Sposoby zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

Zarządzanie Przez Cele (ZPC) - menedżer musi zajmować się tylko 10% przedsiębiorstwa, które dadzą mu 90% efektu pracy kierowniczej. Wartość menedżera polega na tym, by umiał wybrać te 10%. -         jasne określenie celów -         aktywne uczestnictwo kierowników niższych szczebli -         elas...

Szkoły organizacji i zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Szkoły organizacji i zarządzania: -         naukowa (współpraca pracodawca - robotnik, każdy robi to co umie najlepiej, doskonalenie umiejętności pracownika) -         klasyczna (podział pracy, menedżer wydaje polecenia, dyscyplina) -         behawioralna (samorealizacja ludzi) -         ilościo...

ZASADY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

ZASADY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW.   Motywowanie jest skuteczne, gdy jest oparte na odpowiednich zasadach. Wyróżniamy osiem zasad motywowania pracowników.   1. ZASADA ZGODNOŚCI CELÓW MOTYWACJI Z ICH ŚRODKAMI Cele pb muszą być zgodne z celami pracowników ( pracownicy są nastawieni na cele pb ).  ...

Typowe luki w organizacji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 364

13. Wymień typowe luki i błędy w zarządzaniu. W każdym nawet z pozoru najlepsze kierowanie nie jest wolne od błędów i luk w zarządzaniu. Błędy dzielą się na dwie grupy: błędy subiektywne które biorą się wyłącznie z cech charakteru, temperamentu, postawy wobec innych ludzi, zasad etycznych i moral...

Zarządzanie i praca menedżera-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1281

ZARZĄDZANIE I PRACA MENEDŻERA Organizacja Grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów. Zarządzanie Zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie...

Psychologia organizacji i zarządzania-wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1673

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYKŁAD 1 Ewolucja teorii organizacji i zarządzania:  Ludzie od wieków tworzyli i przekształcali organizacje.  Pierwsze opisy współpracy ludzi w ramach sformalizowanych organizacji możemy znaleźd już w czasach starożytnych (armia grecka i rzymska), a później...

Drzewo decyzyjne i macierz wypłat-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

1.1.Drzewo decyzyjne Poszerzają macierz wypłat o kolejność decyzji, Pozwalają rozważyć ciąg alternatywnych wariantów decyzyjnych. Nadają się one jednak najlepiej wtedy, gdy trzeba kolejno podjąć szereg różnych decyzji i kiedy procesy są sk...