POTRZEBY PRACOWNIKÓW A ICH MOTYWOWANIE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POTRZEBY PRACOWNIKÓW A ICH MOTYWOWANIE - strona 1 POTRZEBY PRACOWNIKÓW A ICH MOTYWOWANIE - strona 2

Fragment notatki:

POTRZEBY PRACOWNIKÓW A ICH MOTYWOWANIE
 
 
Psychologowie pracy stwierdzili, że pracownik lepiej pracuje, gdy traktuje swoją pracę jako środek dzięki ,któremu może zaspokoić swoje potrzeby.
 
Wyróżnia się 6 źródeł potrzeb:
1) dziedziczenie
2) nawyki
3) wpływ autorytetów
4) ślepe naśladownictwo
5) naciski otoczenia
6) autonomizacja środków stosowanych dla osiągnięcia końcowych celów
 
Najbardziej znane jest ujęcie potrzeb ludzkich opracowane przez Abrachama Maslowa.
 
Wyróżnił 2 grupy potrzeb:
1)     potrzeby wynikające z niedostatku - zaspokojenie ich jest warunkiem zdrowia człowieka. Niezaspokojenie ich powoduje zaburzenia równowagi fizjologicznej i psychicznej.
 
Potrzeby te cechuje:
a)     niezaspokojenie potrzeby zagraża zdrowiu
b)     zaspokojenie jej zapobiega chorobie
c)      zaspokojona potrzeba nie jest odczuwalna
 
2)     potrzeby rozwoju - zaspokojenie ich jest warunkiem rozwoju osobowości człowieka.
 
Maslow opracował hierarchiczny układ potrzeb, gdzie za podstawę piramidy uznał potrzebę fizjologiczną, gdyż jej zaspokojenie warunkuje zaspokojenie innych potrzeb, takich jak: w kolejności: bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i uznania oraz samorealizacji.
 
1. POTRZEBA FIZJOLOGICZNA
Jest wrodzona, bez niej człowiek nie może żyć, normalnie funkcjonować. To jest potrzeba jedzenia, picia oddychania, wypoczynku, spania itp. Jest ona najważniejsza.
 
2. POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA
Każdy człowiek chce mieć poczucie bezpieczeństwa. Skłania ona do usuwania istniejących zagrożeń, albo zabezpieczania się przed nimi. Dbamy o bezpieczeństwo np.: zdrowia, posiadania pracy, stałości dochodu.
 
3. POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI
Rolę tej potrzeby odkrył Mayo. Jest ona realizowana, gdy pracownik łączy się z grupami koleżeńskimi; w pracy nazywają się one grupami nieformalnymi. Pracownik instynktownie dąży do grupowego działania, nie chce być sam.
 
4. POTRZEBA SZACUNKU I UZNANIA
Pracownik chce aby jego postępowanie było doceniane przez kolegów z pracy, przez przełożonych, przez otoczenie. Pragnie być szanowany i chwalony. Zaspokojenie tej potrzeby powoduje wiarę we własne siły, poczucie, że jest potrzebny i pożyteczny. Niezaspokojenie jej prowadzi do poczucia słabości, utraty wiary we własne możliwości.
 
5. POTRZEBA SAMOREALIZACJI
Człowiek powinien czerpać satysfakcję ze swojej pracy. Pragnie podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać wiedzę, rozwijać się zawodowo, inwestować w samego siebie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz