Psychologia organizacji i zarzdzania - strona 2

note /search

Polityka personalna-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Polityka personalna Psychologia różnic indywidualnych zajmuje się badaniem indywidualnych możliwości (osobno) człowieka. W ewangelii to możliwości zostały nazwane talentami. W psyc...

Psychologia-opracowanie - Metody badań psychologicznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1253

PSYCHOLOGIA (od gr. Psyche = dusza, i logos = słowo, myśl) - nauka empiryczna, zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Wpływ...

Struktury organizacyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Struktury organizacyjne, typy struktur i ich charakterystyka Strukturę organizacyjną można zdefiniować jako układ wzajemnie powiązanych ze sobą stanowisk, komórek i jednostek organizacyjnych w danej organizacji Stanowisko pracy - miejsce pracy z określonymi zadaniami i funkcjami do wykonania Komó...

Stres-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1267

Stres Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem; bodźcem awersyjnym), charakteryzująca się brakiem równowagi. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi. Pojęcie stresu wprowadzon...

Style decyzyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2618

Style decyzyjne - różnice indywidualne Wyróżnia się cztery odmienne sposoby indywidualnego podejmowania decyzji. Podstawą jest stwierdzenie, że ludzie różnią się pod dwoma względami. Pierwszy to sposób myślenia. Niektórzy są logiczni i racjonalni. Niektórzy zaś intuicyjni i twórczy. Drugi wzgląd do...

Zależność między stresem a stanem zdrowia-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Zależność pomiędzy stresem a stanem zdrowia Stres to pojęcie bardzo szerokie. Ogólnie mówiąc, jest to reakcja organizmu na przeszkody, takie jak zbyt duże obciążenie fizyczne lu psychiczne, niebezpieczeństwo, sytuacje niecodzienne, tru...

Narzędzia rekrutacji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Różne rodzaje trafności narzędzi rekrutacyjnych 1. Trafność diagnostyczna 2. Trafność prognostyczna 3. Trafność teoretyczna 4. Trafność treściowa 5. Trafność fasadowa Narzędzia wykorzystywane w procesie rekrutacji i selekcji: CV, kwestionariusz osobowy Rozmowy kwalifikacyjne Testy zdolności po...

Skrypt psychologia organizacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: działy psychologii teoretycznej, stosowanej, psychologia przemysłowa, kapitał psychologiczny, kapitał społeczny....