Psychologia-opracowanie - Metody badań psychologicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia-opracowanie - Metody badań psychologicznych - strona 1 Psychologia-opracowanie - Metody badań psychologicznych - strona 2 Psychologia-opracowanie - Metody badań psychologicznych - strona 3

Fragment notatki:

PSYCHOLOGIA (od gr. Psyche = dusza, i logos = słowo, myśl) - nauka empiryczna, zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Wpływ 2 wojny swiatowe. Rozwoj koniec XX i początek XXI. Introspekcyjne zachowania- skoncentrowane na wnętrzu człowieka, wgląd w samego siebie. Psychologia intersubiektywna- badanie zewnętrzne, reakcja na bodzce. Nauka musi być: intersubiektywnie sprawdzalna, intersubiektywnie komunikatywna. PRZEDMIOTMETODY Metody badań psychologicznych * Powtarzalne, systematycznie uporządkowane sposoby postępowania, które umożliwiają realizację postanowionego celu(problem badawczy. Metody specyficzne - właściwe danej dyscyplinie naukowej(obserwacja, Eksperyment, testy psychologiczne). Stosowane tylko w psychologi: metody scisle naukowe, parapsychologiczne. Metody niespecyficzne - stosowane przez wiele dyscyplin(np.statystyczne, ankiety). TEORIE PSYCHOLOGII: 1)Teoria Zygmunta Freud'a: osobowość człowieka składa się z 3 struktur: 1. Id (ono) pierwotne instynkty - obejmujące całokształt nieświadomych, pierwotnych popędów, jest podstawowym źródłem energii i kieruje się zasadą przyjemności. 2. Ego (ja, jaźń). ( człowiek dąży do realizacji pewnych instynktów ale hamuje je) obejmujące wyuczone w toku indywidualnego rozwoju zdolności do orientacji w otoczeniu i świadomej regulacji zachowania, kieruje się zasadą rzeczywistości. reguluje postępowanie człowieka w taki sposób, aby poszczególne popędy zostały zaspokojone bez niebezpieczeństwa dla całego bytu ludzkiego. W tym celu musi ono kontrolować popędy, a zarazem poznawać świat: spostrzegać, zapamiętywać, sądzić, decydować. 3. Superego (nadjaźń,sumienie) - to co człowiek zdobyl w zyciu, blokuje popoedy. ukształtowanie wskutek internalizacji wymagań społecznych, norm moralnych i wzorów kulturowych, ma charakter irracjonalny. Pojawia się około 3 roku życia. Składają się na nią uwewnętrznione zakazy i nakazy pochodzące od rodziców i społeczeństwa.// Ponad te 3: 1/3 to świadomość a 2/3 to podświadomość. Człowiek kierowany jest popedami, intyntkami, działa nieświadomie ma wrodzony instynkt agresji. 2) Behawioryzm (ang. behaviour - zachowanie) twórcy:Skinder, Watson. kierunek psychologiczny, rozwinął się w XX wieku, przede wszystkim w USA. Badanie tego co obserwowalne, wówczas nauka jest obiektywna, nawiązanie do neopozytywizmu. Bada reakcje na bodziec (S-R), miedzy bodzcem a reakcja jest organizm (S-O-R). Człowiek traktowany jak material który można dowolniee uformowac. Założenia: *zjawiska psychiczne są swoistymi, ubocznymi efektami działania

(…)

…, musi się ograniczyć do mierzalnych, jasno zdefiniowanych eksperymentów, w których ludzi poddaje się działaniu określonych bodźców i obserwuje się ich określone reakcje na te bodźce. W ramach behawioryzmu rozwinęły się dwa podstawowe paradygmaty: warunkowanie klasyczne (inaczej warunkowanie reaktywne lub warunkowanie pawłowowskie: WG. Pawłow'a- psychologia to nauka o psychice, metoda sciscle fizjologiczna, tylko te obiekty które podlegaja bezpośredniej obserwacji, badanie ludzkiego umyslu.) i warunkowanie instrumentalne nazywane także zamiennie warunkowaniem sprawczym. 3)Psychologia Humanistyczna (Szkoła Wiedeńska): twórcy: Carl Rogers, Maslow. Zbudowana na buncie przeciwko behawioryzmowi i traktowaniu człowieka jako takiego który tlyko kieruje się popedami, człowiek jest z reguly dobry, samorealizujacego…
… prawdopodobieństwo ze nikt nie udzieli pomocy. Rozproszenie odpowiedzialności. Wystepuje również gdy znajdujemy jakas wymowke np. nie udzielimy pomocy bo wydaje się ze ktos pijany. Np. doświadczenie człowiek zemdlal w metrze a)z butelka wina b )z laska w a)50% udzieli pmocy w b) 100% co jeszcze wpływa na zachowania prospołeczne? Daniel Baelson zbadal ze pospiech, cel. Ale tez: gdy idziemy z kims znajomym, widzimy…
… wówczas uwaga skupiona jest na redukcji leku np. „nie pal fajek” 2.a)jednostronny- nie tolerowany przez osoby wykształcone nie lubia jak cos jest i narzucane i pokazane tylko z jednej strony. b)dwustronny- pokazanie + i - odbiorca dokonuje sam wyboru. 3. a)zbieżny-konieczny w nowym srodowisku b)rozbieżny-możliwy lyko dla nadawcy o duzym autorytecie np. papiez. 4. a)pierwszy b)nastepny efekt pierwszeństwa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz