Psychologia w pigułce cz.2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia w pigułce cz.2 - strona 1 Psychologia w pigułce cz.2 - strona 2 Psychologia w pigułce cz.2 - strona 3

Fragment notatki:Podstawowe informacje poruszane w notatce to: relacje interpersonalne, teorie agresji, profil kwalifikacyjny managera, manipulacje oparte na samoocenie. Dodatkowo podejmuje temat: Ekspresja emocji i manipulacje emocjami, przedstawia funkcje emocji czy też emocje podstawowe. Tłumaczy mechanizmy pomagania innym takie jak: model interwencji kryzysowej, teoria pobudzenia, teoria norm.


(…)

… - tendencja do podejmowania decyzji (po dyskusji w grupie) bardziej skrajnych niż te, które każdy z członków podjąłby sam.
Syndrom grupowego myślenia -> doczytać!
Dysonans poznawczy - „ludzie z natury działają w sposób, który jest spójny z ich obrazem samych siebie (poglądami, postawami i wartościami)” L. Festinger
Dysonans jest wtedy, gdy brak tej spójności! Dualizm postaw.
Techniki redukcji dysonansu poznawczego:
Zaprzeczanie - ignorowanie źródeł informacji, dyskredytacja źródła informacji, społeczne poparcie;
Modyfikacja - zmiana obrazu samego siebie, wprowadzanie zmian by naprawić swoje błędy;
Uzasadnianie - dla swej postawy, usprawiedliwienie siebie.
Techniki manipulacji wykorzystujące dysonans poznawczy
Stopa w drzwi - wykorzystywanie skłonności człowieka do bycia konsekwentnym wobec siebie; zaczyna…
… empatii)
Pomaganie innym
Udzielanie pomocy drugiemu człowiekowi może przyjmować różne formy: materialną (zapomoga), biologiczną (własna krew) i psychiczną (emocjonalne wsparcie).
Co pobudza ludzi do zadań prospołecznych? (pryncypializm, kolektywizm, altruizm, egoizm <- w skrypcie!!!)
Mechanizmy pomagania innym:
Model interwencji kryzysowej
Teoria pobudzenia
Teoria norm
Ad 1. Model interwencji kryzysowej:
Zauważenie
Zinterpretowanie sytuacji jako kryzysowej
Moja odpowiedzialność (zachowania prospołeczne: - altruizm - wobec krewnych ma pewien sens ratowania genów,
- egoizm - wykonywanie zadań prospołecznych w zamian za przysługę,
- kolektywizm - wykonywanie zadań prospołecznych dla dobra grupy,
- pryncypializm - pomagam innym pod wpływem wyższych wartości, zbożnych celów, idei)
Kompetencje Ad 2. Teoria…
…, do których przestrzegania czujemy się zobligowani.
Norma odpowiedzialności społecznej
Norma wzajemności
Dlaczego i kiedy ludzie pomagają innym?
Redukcja dysonansu poznawczego - odkupienie win
Inni patrzą
Uznanie społeczne
„łatwo znosimy cudze nieszczęścia - gorzej czyjeś sukcesy” Właściwości biorcy pomocy
Osoby ładne, podobne do nas, zamożne - częściej uzyskują pomoc
Pozytywny stan emocjonalny dawcy pomocy
Atrakcyjność…

Osobowość a kultura narodowa
Umiejscowienie kontroli (egocentryzm atrybucyjny - człowiek jest skłonny swoje sukcesy przypisywać sobie, a porażek upatruje na zewnątrz)
Osobowość typu A (ponad 50% Amerykanów)
Ekstrawersja
Motywacja osiągnięć zorientowana indywidualnie i społecznie (USA a Chiny)
Wiedza
Zimna:
Poziom wykształcenia, znajomość języków, wiedza prawna, ekonomiczna, medyczna, …
Gorąca…
… powoduje zaburzanie obrazu rozpoznania własnych emocji (?))
Hm, jeszcze jedna brutalna bijatyka; co jest na innym kanale?
Czynniki nasilające agresję:
Czynniki biologiczne-genetyczne np. testosteron (proszę obejrzeć film pt: „Testosteron” oraz „Dzień świra”)
Temperatura (hipoteza gorąca)
Prowokacja Wzbudza gniew i cierpienie
Pobudza do rewanżu
Podważa reputację zaatakowanego
Ból i dyskomfort
Frustracja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz