Psychologia społeczna część 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia społeczna część 2 - strona 1 Psychologia społeczna część 2 - strona 2 Psychologia społeczna część 2 - strona 3

Fragment notatki:...Technika polega na zwiększaniu uległości osoby manipulowanej , polegającym na poprzedzeniu właściwej ( dużej ) prośby , której spełnienie jest mało prawdopodobne , mniejszą prośbą , która raczej na pewno nie zostanie odrzucona.
Działa to na zasadzie atrybucji wewnętrznej , kiedy to człowiek bez żadnej presji z zewnątrz dąży do uzasadnienia swojego zachowania. Takie osobiste „usprawiedliwienie” zwiększa prawdopodobieństwo , że w przyszłości człowiek ten spełni kolejne , nawet znacznie większe prośby. Technika ta jest skuteczna , nawet jeśli autorami obu próśb ( małej i dużej ) są różne osoby.
Czynniki wspomagające lub blokujące efektywność techniki „stopa w drzwiach”

1) Wielkość małej prośby ( Nie może być zbyt mała , bo uległość wobec spełnienia dużej prośby nie wystąpi lub będzie dużo słabsza; nie może być też zbyt duża, bo zwiększa to prawdopodobieństwo jej odrzucenia )
2) Swoboda ( Osoba manipulowana nie może czuć , że jest przy dokonywaniu wyboru co do spełnienia malej prośby , ciąży na Niej zewnętrzna presja. Powoduje ona że następuje atrybucja zewnętrzna zachowania co blokuje proces autopercepcji. )
3) Wzmocnienia ( Jeśli po „małej” prośbie nastąpi nagroda – wzmocnienie pozytywne, wówczas zwiększa się stopień uległości osoby manipulowanej. Ważne jest to , żeby wzmocnieniami nie były nagrody pieniężne , gdyż jest to atrybucja zewnętrzna. Wzmocnienie negatywne – kara , nie powoduje zwiększenia uległości , tak więc stosowanie jej w celu uzyskanie „dużej” prośby nie ma sensu...

...Potwierdzenie to metoda, którą możemy zastosować w odpowiedzi na słuszną krytykę, tzn. taką z którą się zgadzamy. Jeżeli przychodzę do pracy spóźniona, a mój szef wypomina mi to spóźnienie, właściwą reakcją będzie przyznanie mu racji.
Szef: Przyszłaś dzisiaj do pracy na wpół do dziesiątej. Spóźniłaś się pół godziny.
Pracownik: Tak, rzeczywiście spóźniłam się dzisiaj pół godziny.
Zamglenie to technika pomocna w radzeniu sobie z manipulacją oraz taką krytyką, na którą się nie zgadzamy. Polega ona na "wyłuskaniu" z wypowiedzi osoby krytykującej tego fragmentu, z którym się zgadzamy. Może przyjmować trzy różne formy: zgody częściowej, zgody typu "być może" lub zgody logicznej.
1. Zgoda częściowa - Technika ta polega na wyszukaniu w wypowiedzi rozmówcy tego, z czym
się zgadzamy a pominięciu całej reszty. Oparta jest na schemacie: tak rzeczywiście/ masz rację... a dalej wypowiadamy parafrazę krytycznej wypowiedzi rozmówcy osłabiając jednocześnie przesadne określenia typu: nigdy, zawsze.

Oto przykład:
Żona: Od kilku tygodni nigdzie razem nie wychodzimy... Ty wciąż tylko pracujesz.
Psychologia społeczna 20
Mąż: Tak, rzeczywiście dużo pracuję.
Żona: Ja już się w ogóle nie liczę, wkrótce nie będziesz mnie już wcale zauważał.
Mąż: Masz rację, nie poświęcam Ci ostatnio zbyt wiele czasu.
Lub inny przykład:
Matka: Wciąż tylko albo praca albo znajomi dla rodziny już w ogóle nie masz czasu.
Córka: Tak, to prawda ostatnio dużo się dzieje w moim życiu.
Matka: Oczywiście, wszystko jest ważne poza rodziną.
Córka: Masz rację, w ostatnich tygodniach zbyt mało czasu poświęcałam rodzinie...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(…)

… dla zabawy.
6) Złośliwy – niszczenie , jako jeden z przejawów gniewu lub frustracji.
II. Dehumanizacja stosunków ludzkich
Dehumanizacja jest to psychiczne zatarcie ludzkich cech , które powoduje , że na ludzi patrzy się jak
na przedmioty ,a nie jak na istoty ludzkie i tak się te osoby traktuje.
Jest to relacja: JA -> TO ,a nie JA -> TY.
a) Dehumanizacja może być narzucona społecznie , może wynikać ze sposobu w jaki
dana praca jest definiowana przez społeczeństwo
b) Może być stosowana w samoobronie i ten typ pojawia się przede wszystkim w służbie
zdrowia , bowiem w obrębie tego zawodu proces ten nazywa się odizolowanym
zainteresowaniem , co oznacza konieczność dehumanizowania ludzi , w celu
przyjścia im z pomocą , aby ich wyleczyć.
c) Dehumanizacja u celu uzyskania auto-gratyfikacji. Niekiedy inni ludzie są używani
jedynie dla własnego zysku , przyjemności lub rozrywki , przy czym nie poświęca się
im żadnej uwagi , nie interesują nas ich uczucia czy myśli.
d) Dehumanizacja jako środek pozwalający osiągnąć cel związany z władzą.
Techniki dehumanizacji:
1) Etykietowanie ludzi , które powoduje, że stają się oni bardziej podobni do przedmiotów niż do
ludzi.
2) Polegająca na określaniu ludzi…
… osiągnąć izolację
emocjonalną.
7) Czarny humor
Psychologia społeczna 16
Ćwiczenia:22.11.2008
ASERTYWNOŚĆ
Asertywność jest umiejętnością, która przejawia się w bezpośrednim sposobie wyrażania własnych
myśli, uczuć, potrzeb oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych osób. Nie jest cechą
osobowości, a to oznacza, że każdy może ją posiąść. Dzięki twórcom koncepcji treningu asertywności
możemy…
… postępowania, należy przede wszystkim poznać własne deficyty
w tym zakresie. W tym celu warto posłużyć się mapą asertywności, która zawiera pytania odnoszące
się do różnych sytuacji społecznych. Niekiedy zdarza się, że kontakty interpersonalne są źródłem
niepokoju i lęku. Niemal każdy z nas doświadczał takiej sytuacji, w której z trudem wyrażał swoje
myśli, poglądy, emocje, etc. Ale prawdopodobnie każdy zna…
… i ustępstwa. Jej głos jest stanowczy, posiada dobrą modulację,
utrzymuje dobry kontakt wzrokowy z rozmówcą, w jej zachowaniu odczuwa się empatię, pewność i
siłę.
Oto przykład:
Mąż: Czy w tym domu nic nie może być na swoim miejscu?!
Żona: Kochanie, co masz na myśli?
Mąż: Wczoraj zostawiłem swoje spinki w łazience, dzisiaj już ich tam nie ma. W tym domu panuje taki
bałagan, za chwilę już nie starczy miejsca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz