Drzewo decyzyjne i macierz wypłat-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drzewo decyzyjne i macierz wypłat-opracowanie - strona 1 Drzewo decyzyjne i macierz wypłat-opracowanie - strona 2 Drzewo decyzyjne i macierz wypłat-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1.1.Drzewo decyzyjne Poszerzają macierz wypłat o kolejność decyzji, Pozwalają rozważyć ciąg alternatywnych wariantów decyzyjnych. Nadają się one jednak najlepiej wtedy, gdy trzeba kolejno podjąć szereg różnych decyzji i kiedy procesy są skomplikowane. Drzewo decyzyjne (diagramy, dendryty) to metoda prezentacji czynników umożliwiających rozwiązanie problemu oraz podjęcie właściwej decyzji. Podejmowanie decyzji to wybranie alternatyw: -albo zrobimy X lub nie zrobimy Y; -albo zrobimy X lub zrobimy Y; Analiza procesu decyzyjnego za pomocą drzewa nosi nazwę ekstensywnej formy analizy. 1.2.Macierz wypłat  Określa prawdopodobną wartość różnych wariantów decyzyjnych, przy manipulowaniu zmiennymi decyzyjnymi, Kryterium wyboru wariantu decyzyjnego jest jego najwyższa wartość oczekiwana. Aby zastosować macierz wypłat musimy mieć kilka wariantów decyzji, przy czym zajść może kilka różnych zdarzeń, a konsekwencje zależą od tego, który wariant zostanie wybrany, które zdarzenie lub zespół zdarzeń faktycznie zajdzie. Ważną kategoria w tym rozumowaniu jest prawdopodobieństwo ? wyrażona w procentach szansa zajścia lub nie zajścia konkretnego zdarzenia. Większość wartości prawdopodobieństwa wykorzystywanych przez menedżerów opiera się na subiektywnej ocenie, intuicji i danych z przeszłości. Inne możliwości zastosowania macierzy wypłat dotyczą określenia optymalnych rozmiarów zamówienia, decydowania o naprawie lub wymianie uszkodzonego sprzętu czy też wyboru pomiędzy kilkoma n owymi produktami i wprowadzenia produktu na rynek. Oczywiście menedżerowie muszą trafnie szacować odpowiednie prawdopodobieństwa, gdyż jest to warunek skutecznego użycia macierzy wypłat. 1.3.Etapy analizy Na ogół określa się cztery etapy analizy zadania podejmowania decyzji w warunkach nieokreśloności; ? 1)Przedstawienie struktury zadania w postaci drzewa decyzyjnego, 2)Ocena użyteczności każdego wyniku na końcu gałęzi tego drzewa, 3)Ocena prawdopodobieństwa na wszystkich losowych rozgałęzieniach,  4)Określenie optymalnej strategii. 2.Budowa drzewa na przykładzie Każde drzewo decyzyjne składa się z dwóch rodzajów węzłów. Jedne z nich będziemy nazywa węzłami decyzyjnymi i będziemy je oznaczać prostokątami, a drugie ? węzłami losowymi oznaczanymi kółkami. Jeśli podmiot podejmujący decyzję znajduje się w więźle oznaczonym prostokątem, to może wybrać drogę, jaką zechce. Jeśli zaś podmiot znajduje się w węźle oznaczonym kółkiem, a więc w węźle losowym, dalsza droga nie będzie zależna od niego, lecz jest wyznaczona przez czynniki zewnętrzne.
Drzewo budujemy zaczynając od węzła przedstawionego za pomocą prostokąta, z którego wychodzą trzy linie, reprezentujące trzy decyzje. Przykład 2.1.?? Dla lustracji moglibyśmy sobie wyobrazić, że podmiotem podejmujący decyzję jest rolnik, który na danym areale może uprawiać jedną z czterech roślin. Jego wybór równoznaczny jest z podjęciem jednej decyzji

(…)

… w zbiorze strategii czystych i szukano rozwiązań w zbiorze strategii mieszanych. 5.Wnioski Drzewa decyzyjne są często dogodniejsze niż podejście polegające na ocenie ryzyka, związanego z każdą regułą decyzyjną. Ilość niezbędnych działań matematycznych jest przy nich mniejsza i łatwo je sformułować.? 5.1.Zalety drzewa decyzyjnego Drzewa decyzyjne to jedna z najczęściej wykorzystywanych technik analizy danych. Przyczyny ich popularności są następujące: Mogą być budowane przy wykorzystaniu algorytmicznych technik ?dziel i rządź? . Metoda ta jest znana ze swej szybkości. Wykorzystują ją niemal wszystkie algorytmy drzew decyzyjnych. Doskonale bronią się przed szumem w danych. Mogą by wykorzystywane do selekcji i ekstrakcji cech. Modele drzew są względnie łatwe do zrozumienia przez ludzi. Są łatwe…
…. Jego wybór równoznaczny jest z podjęciem jednej decyzji  D1, D2, D3, D4, jest całkowicie zależny od niego. Niech Z1, Z2, Z3 oznaczają odpowiednio trzy różne rodzaje warunków atmosferycznych w okresie wegetacji roślin. Ostateczne korzyści będą zależeć od podjętej decyzji przez rolnika oraz od warunków atmosferycznych. Zwróćmy uwagę, że podejmując decyzję, rolnik nie zna przyszłych warunków atmosferycznych…
…. Jego wybór równoznaczny jest z podjęciem jednej decyzji  D1, D2, D3, D4, jest całkowicie zależny od niego. Niech Z1, Z2, Z3 oznaczają odpowiednio trzy różne rodzaje warunków atmosferycznych w okresie wegetacji roślin. Ostateczne korzyści będą zależeć od podjętej decyzji przez rolnika oraz od warunków atmosferycznych. Zwróćmy uwagę, że podejmując decyzję, rolnik nie zna przyszłych warunków atmosferycznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz