Teoria gier - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria gier - wykład - strona 1 Teoria gier - wykład - strona 2 Teoria gier - wykład - strona 3

Fragment notatki:

6. TEORIA GIER
1. Na rynku istnieją dwie firmy: Filemon i Bonifacy, które rozważają możliwość obniżenia
ceny. Ich zysk w przypadku różnych strategii przedstawia tabela.
a) Czy któraś z firm posiada strategie dominującą?
b) Czy gra posiada równowagę Nasha?
c) Jak zmieniłaby się sytuacja, gdyby firmy chciały się porozumieć?
d) Przedstaw grę w postaci drzewa decyzyjnego.
FILEMON
Obniżyć cenę
Nie obniżać ceny
Obniżyć cenę
BONIFACY
9
9
15
5
Nie obniżać ceny
5
15
12
12
2. Dwie firmy zawarły porozumienie o współpracy (kartel), ustalając wspólną politykę
cenową. Jednak obydwie mają możliwość sprzedawania poza kartelem po niższej cenie,
co byłoby sprzeczne z ich umową. Czy w przedstawionych sytuacjach firmy posiadają
strategie dominujące? Czy w tych grach występuje równowaga Nasha?
a)
FIRMA 1
Nie sprzedawać
Sprzedawać
Nie sprzedawać
FIRMA 2
25
25
12
30
Sprzedawać
30
12
20
20
b)
FIRMA 1
Nie sprzedawać
Sprzedawać
Nie sprzedawać
FIRMA 2
25
15
20
20
Sprzedawać
30
12
18
10
1
6. TEORIA GIER
3. Na rynku paliwowym w pewnym kraju Jastrząb jest przedsiębiorstwem znacznie
większym od firmy Sokół. Oba przedsiębiorstwa myślą o ekspansji, która prowadzi do
różnych wyników, mierzonych poziomem zysku w mln. zł w zależności od zachowania
rywala.
SOKÓŁ
Inwestować
Nie inwestować
Inwestować
JASTRZĄB
12
4
20
3
Nie inwestować
15
6
18
5
c) Którą strategię wybiorą rywale?
d) Czy na rynku istnieje równowaga Nasha?
4. Dwie firmy, Wuwu i Klik, prowadzące własne portale internetowe planują uruchomienie
dodatkowej usługi polegającej na udostępnieniu programu antyspamowego
użytkownikom, którzy posiadają konta e-mail na ich serwerze. Posunięcie takie
spowoduje przyciągnięcie klientów do danego portalu. Firmy mają do wyboru
zaoferowanie tej usługi bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Uruchomienie usługi wiąże się
z koniecznością poniesienia kosztu w wysokości 20 j.p. Im więcej klientów otwierających
konta na danym serwerze, tym więcej chętnych do reklamowania się u takiej firmy. Jeżeli
żadna z firm nie zdecyduje się pobierać za usługę opłaty, firmy mogą liczyć na wzrost
przychodów z reklam o 30 j.p. Jeżeli obie zdecydują się na udostępnianie antyspamowego
programu za opłatą, wówczas przychody z reklam i opłat wzrosną o 40 j.p. Natomiast,
gdyby tylko jedna z firm udostępniła usługę bezpłatnie, mogłaby liczyć na wzrost
przychodów o 60 j.p, gdyż przejęłaby znaczną część rynku kont internetowych. Firma,
która w tej sytuacji pobierałaby opłaty za usługę, mogłaby liczyć na wzrost przychodów
jedynie o 10 j.p. Przedstaw problem w postaci macierzy wypłat. Doradź firmom, co
powinny zrobić? Czy decyzja różniłaby się, gdyby firmy miały możliwość porozumienia?
5. Dwie firmy funkcjonujące na tym samym rynku mają ustalić cenę sprzedawanego przez
siebie wyrobu. Przewidywane zyski w zależności od ceny produktu przedstawia macierz
wypłat. Czy w przedstawionej grze istnieje równowaga Nasha?
FIRMA 1
1 zł
2 zł
3 zł
1 zł
FIRMA 2
0
0
50
-10
40
-20
2

(…)

… 20% karmy gratis,
• dołączenie do każdej paczki z karmą zabawki dla kota.
Wyniki ekonomiczne, jakie mogą uzyskać firmy wybierając daną formę promocji
przedstawia macierz wypłat. Na podstawie macierzy określ, czy istnieją strategie
dominujące oraz wskaż równowagę Nasha. Czy firmy posiadają strategie zdominowane?
PTYŚ
Książeczka
20% gratis
Książeczka
10
10
7
14
9
11
Zabawka
13
8
14
14
12
10
20% gratis…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz