Zadania dodatkowe z prognozowań i symulacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania dodatkowe z prognozowań i symulacji - strona 1 Zadania dodatkowe z prognozowań i symulacji - strona 2 Zadania dodatkowe z prognozowań i symulacji - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 1. Przewóz ładunków (w mln ton) samochodami pewnego przedsiębiorstwa spedycyjnego w latach 1998-2006 przedstawia równanie trendu postaci .
Wiadomo ponadto, że
.
Zinterpretować parametry oszacowanej funkcji trendu.
Zinterpretować miary dopasowania modelu do danych empirycznych tj. wariancję resztową, odchylenie standardowe reszt, współczynnik zmienności reszt, współczynnik zbieżności i współczynnik determinacji liniowej.
Zbadaj istotność parametrów funkcji trendu na poziomie istotności . Wyznacz i zinterpretuj prognozę wielkości przewozów ładunków na lata 2007 i 2008. Sprawdź dopuszczalność prognoz punktowych miernikami ex ante tzn. oszacuj średni i względny błąd predykcji ex ante prognoz na lata 2007 i 2008 (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) i zinterpretuj wyniki.
Wyznacz i zinterpretuj prognozy przedziałowe na lata 2007 i 2008 z wiarygodnością 95%.
Oceń dopuszczalność prognoz przedziałowych miernikami ex ante tzn. oszacuj precyzję predykcji i względną precyzję predykcji prognoz na lata 2007 i 2008 (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) i zinterpretuj wyniki.
Zadanie 2. Na podstawie danych z ostatnich 11 miesięcy 2006 roku oszacowano parametry funkcji trendu opisującego wielkość sprzedaży wina importowanego „Niebo” ( w litrach) w hurtowni „Łyczek”:
.
Wiadomo ponadto, że
.
Zinterpretować parametry oszacowanej funkcji trendu.
Zinterpretować miary dopasowania modelu do danych empirycznych tj. wariancję resztową, odchylenie standardowe reszt, współczynnik zmienności reszt, współczynnik zbieżności i współczynnik determinacji liniowej.
Zbadaj istotność parametrów funkcji trendu na poziomie istotności . Wyznacz i zinterpretuj prognozę wielkości sprzedaży wina na styczeń i luty 2007r. Sprawdź dopuszczalność prognoz punktowych miernikami ex ante tzn. oszacuj średni i względny błąd predykcji ex ante prognoz na styczeń i luty 2007r. (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) i zinterpretuj wyniki.
Wyznacz i zinterpretuj prognozy przedziałowe na styczeń i luty 2007r. z wiarygodnością 95%.
Oceń dopuszczalność prognoz przedziałowych miernikami ex ante tzn. oszacuj precyzję predykcji i względną precyzję predykcji prognoz na styczeń i luty 2007r. (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) i zinterpretuj wyniki.
Zadanie 3 . W pewnym zakładzie na podstawie kwartalnych danych od I kwartału 2004 roku do IV kwartału 2006 roku oszacowano model opisujący kształtowanie się wartości produkcji (w tys. zł) o następującej postaci:


(…)

…) i zinterpretować wyniki.
Wyznaczyć i zinterpretować prognozę przedziałową na II kwartał 2007 roku z wiarygodnością 90%.
Oszacować precyzję predykcji i względną precyzję predykcji dla prognozy przedziałowej na II kwartał 2007 roku (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) i zinterpretować wyniki.
Zadanie 4.
Na podstawie informacji dotyczących produkcji masła (w kg/osobę) w Polsce w latach 1998-2006 oszacowano model .
Wiadomo, że
.
Zbadać istotność parametrów modelu na poziomie istotności .
Zinterpretować miary dopasowania modelu do danych empirycznych.
Wyznaczyć i zinterpretować prognozę punktową wielkości produkcji masła na 2007 rok.
Oszacować średni i względny błąd predykcji ex ante prognozy na 2007 rok (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) i zinterpretować wyniki.
Wyznaczyć i zinterpretować prognozę…
… przedziałową na 2008 rok z wiarygodnością 95%.
Oszacować precyzję predykcji i względną precyzję predykcji dla prognozy przedziałowej na 2008 rok (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) i zinterpretować wyniki.
Zadanie 5. Na podstawie kwartalnej sprzedaży żelazek bezprzewodowych (w tys. szt.) od I kw. 2002 roku do II kw. 2005 roku oszacowano model postaci:
.
Wiadomo, że
.
Wyznaczyć nieliniową postać trendu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz