Trend logarytmiczny i hiperboliczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4060
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trend logarytmiczny i hiperboliczny - strona 1 Trend logarytmiczny i hiperboliczny - strona 2 Trend logarytmiczny i hiperboliczny - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie. Tabela przedstawia dane dotyczące przeciętnego dalszego trwania życia kobiet w latach 2000 - 2009: rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
t
78,0
78,4
78,8
78,9
79,2
79,4
79,6
79,7
80,0
80,1
Oszacuj parametry logarytmicznej i hiperbolicznej funkcji trendu. Dokonaj oceny zgodności danych empirycznych z danymi wynikającymi z oszacowanej funkcji trendu na podstawie ocen parametrów struktury stochastycznej, tj. odchylenia standardowego reszt, współczynnika zmienności reszt, współczynnika zbieżności i współczynnika determinacji liniowej.
Dokonaj analizy własności rozkładu reszt modelu (badanie losowości reszt, badanie symetrii składnika resztowego, badanie autokorelacji składników losowych).
Zbadaj istotność parametrów funkcji trendu.
Wyznacz prognozy punktowe na 2010 i 2011 rok. Sprawdź dopuszczalność prognoz punktowych miernikami ex ante .
Wyznacz prognozy przedziałowe na 2010 i 2011 rok z wiarygodnością 95%.
Oceń dopuszczalność prognoz przedziałowych miernikami ex ante .
TREND LOGARYTMICZNY Postacie macierzy: Oszacowana funkcja trendu ma postać: Prognoza punktowa: Mierniki ex ante Ocena ex ante średniego błędu predykcji na okres : gdzie: Ocena ex ante względnego błędu predykcji: Prognoza przedziałowa: Przedział predykcji na okres lub moment buduje się symetrycznie wokół prognozy punktowej :
.
Precyzja predykcji: - połowa długości przedziału predykcji Względna precyzja predykcji: TREND HIPERBOLICZNY P ostacie macierzy: Oszacowana funkcja trendu ma postać: Prognoza punktowa: Mierniki ex ante Ocena ex ante średniego błędu predykcji na okres : gdzie: Ocena ex ante względnego błędu predykcji: Prognoza przedziałowa: Przedział predykcji na okres lub moment buduje się symetrycznie wokół prognozy punktowej :
.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz