Prognozowanie i symulacje

note /search

Model addytywny z bezwzględnymi wahaniami sezonowymi.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3087

Przygotować teorię oraz wzory z podręcznika: „Prognozowanie ekonomiczne - Teoria, przykłady, zadania” - A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat; PWN, Warszawa 2003. Rozdział 3.4.4. wzory (3.89) - (3.98) oraz przykład 3.5 dla modelu multiplikatywnego. MODEL ADDYTYWNY Z BEZWZGLĘDNYMI WAHANIAMI SEZONOWYMI Zad...

Egzamin teoria

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3969

Prognozowanie to przewidywanie przyszłości: *nieracjonalne (przesłanki lub rozumowanie nielogiczne), *racjonalne (przesłanki i rozumowanie logiczne: zdroworozsądkowe na podstawie doświadczenia lub obserwacji, naukowe na podstawie zastosowania

Odpowiedzi - Jakość modelu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1568

Ocena jakości modelu: 1) (Se) teoretyczne liczby … wyznaczone za pomocą modelu różnią się od rzeczywistych przeciętnie o … co stanowi (Ve ) …% średniej liczby… w tym okresie. 2) (Fi^2) zmiana liczby… w …% zależała od innych czynników nie ujętych w modelu natomiast ( R^2) w…% były wyjaśnione zmiana...

Odpowiedzi 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2268

a1 liczba w latach 1997-2006 rosła z roku na rok średnio o 14,01 samochodów na 1000 mieszkańców a0 teoret. liczba w 1996 (rok wcześniej) wynosiła ok. 202.2 samochodów na 1000 mieszkańców LOG a0 teoret. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1997 roku (rok pierwszy) wyniosło około 1,27 tys. PLN Wn...

Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu - trend liniowy.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 910
Wyświetleń: 4599

Podręcznik: „Prognozowanie ekonomiczne - Teoria, przykłady, zadania” - A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, PWN, Warszawa 2003. Rozdział 3.3. - wzory (3.10) - (3.98) oraz przykład 3.1. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE KLASYCZNYCH MODELI TRENDU TREND LINIOWY...

Trend logarytmiczny i hiperboliczny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 777
Wyświetleń: 4298

Zadanie. Tabela przedstawia dane dotyczące przeciętnego dalszego trwania życia kobiet w latach 2000 - 2009: rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 t 78,0 78,4 78,8 78,9 79,2 79,4 79,6 79,7 80,0 80,1 Oszacuj parametry logarytmicznej i hiperbolicznej funkcji trend...

Trend wykładniczy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3045

TREND WYKŁADNICZY Zadanie: Tabela przedstawia dane dotyczące liczby przylatujących pasażerów (w mln osób) w portach lotniczych w Polsce w latach 2000 - 2009: rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,86 3,15 3,26 3,52 4,41 5,73 7,59 9,52 10,35 9,64 Oszacuj parame...

Trend potęgowy.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2807

TREND POTĘGOWY Zadanie: Tabela przedstawia dane dotyczące zgonów niemowląt ogółem w Polsce w latach 2000 - 2009: rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3068 2823 2662 2470 2423 2340 2238 2322 2338 2327 Oszacuj parametry nieliniowej funkcji trendu. Dokonaj oceny ...

Błędy "ex post" - dzienne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1568

Błędy „ ex post ” a Średnie obciążenie ex post wyznaczonych prognoz wynosi: b Względne obciążenie ex post wyznaczonych prognoz wynosi: c Średni błąd ex post wyznaczonych prognoz wynosi: d Względny błąd ex post wyznaczonych prognoz wynosi: e Współczynnik Theila dla wyznaczonych prognoz wynosi: Całko...

Trend paraboliczny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3157

TREND PARABOLICZNY Zadanie: Tabela przedstawia dane dotyczące urodzeń żywych ogółem (w tys.) w Polsce w latach 1995 - 2009: rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 433,11 428,20 412,64 395,6 2 382,00 378,35 368,21 353,77 351,07 356,13 364,38 ...