Prognozowanie i symulacje

note /search

Model addytywny z bezwzględnymi wahaniami sezonowymi.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3031

Przygotować teorię oraz wzory z podręcznika: „Prognozowanie ekonomiczne - Teoria, przykłady, zadania” - A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat; PWN, Warszawa 2003. Rozdział 3.4.4. wzory (3.89) - (3.98) oraz przykład 3.5 dla modelu multiplikatywnego. MODEL ADDYTYWNY Z BEZWZGLĘDNYMI WAHANIAMI SEZONOWYMI Zad...

Egzamin teoria

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3668

Prognozowanie to przewidywanie przyszłości: *nieracjonalne (przesłanki lub rozumowanie nielogiczne), *racjonalne (przesłanki i rozumowanie logiczne: zdroworozsądkowe na podstawie doświadczenia lub obserwacji, naukowe na podstawie zastosowania

Odpowiedzi - Jakość modelu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1498

Ocena jakości modelu: 1) (Se) teoretyczne liczby … wyznaczone za pomocą modelu różnią się od rzeczywistych przeciętnie o … co stanowi (Ve ) …% średniej liczby… w tym okresie. 2) (Fi^2) zmiana liczby… w …% zależała od innych czynników nie ujętych w modelu natomiast ( R^2) w…% były wyjaśnione zmiana...

Odpowiedzi 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2198

a1 liczba w latach 1997-2006 rosła z roku na rok średnio o 14,01 samochodów na 1000 mieszkańców a0 teoret. liczba w 1996 (rok wcześniej) wynosiła ok. 202.2 samochodów na 1000 mieszkańców LOG a0 teoret. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1997 roku (rok pierwszy) wyniosło około 1,27 tys. PLN Wn...

Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu - trend liniowy.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4305

Podręcznik: „Prognozowanie ekonomiczne - Teoria, przykłady, zadania” - A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, PWN, Warszawa 2003. Rozdział 3.3. - wzory (3.10) - (3.98) oraz przykład 3.1. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE KLASYCZNYCH MODELI TRENDU TREND LINIOWY...

Trend logarytmiczny i hiperboliczny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4060

Zadanie. Tabela przedstawia dane dotyczące przeciętnego dalszego trwania życia kobiet w latach 2000 - 2009: rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 t 78,0 78,4 78,8 78,9 79,2 79,4 79,6 79,7 80,0 80,1 Oszacuj parametry logarytmicznej i hiperbolicznej funkcji trend...

Trend wykładniczy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2639

TREND WYKŁADNICZY Zadanie: Tabela przedstawia dane dotyczące liczby przylatujących pasażerów (w mln osób) w portach lotniczych w Polsce w latach 2000 - 2009: rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,86 3,15 3,26 3,52 4,41 5,73 7,59 9,52 10,35 9,64 Oszacuj parame...

Trend potęgowy.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2527

TREND POTĘGOWY Zadanie: Tabela przedstawia dane dotyczące zgonów niemowląt ogółem w Polsce w latach 2000 - 2009: rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3068 2823 2662 2470 2423 2340 2238 2322 2338 2327 Oszacuj parametry nieliniowej funkcji trendu. Dokonaj oceny ...

Błędy "ex post" - dzienne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1421

Błędy „ ex post ” a Średnie obciążenie ex post wyznaczonych prognoz wynosi: b Względne obciążenie ex post wyznaczonych prognoz wynosi: c Średni błąd ex post wyznaczonych prognoz wynosi: d Względny błąd ex post wyznaczonych prognoz wynosi: e Współczynnik Theila dla wyznaczonych prognoz wynosi: Całko...

Trend paraboliczny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2996

TREND PARABOLICZNY Zadanie: Tabela przedstawia dane dotyczące urodzeń żywych ogółem (w tys.) w Polsce w latach 1995 - 2009: rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 433,11 428,20 412,64 395,6 2 382,00 378,35 368,21 353,77 351,07 356,13 364,38 ...