Trend wykładniczy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trend wykładniczy - strona 1 Trend wykładniczy - strona 2 Trend wykładniczy - strona 3

Fragment notatki:

TREND WYKŁADNICZY Zadanie: Tabela przedstawia dane dotyczące liczby przylatujących pasażerów (w mln osób) w portach lotniczych w Polsce w latach 2000 - 2009:
rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2,86
3,15
3,26
3,52
4,41
5,73
7,59
9,52
10,35
9,64
Oszacuj parametry nieliniowej funkcji trendu. Dokonaj oceny zgodności danych empirycznych z danymi wynikającymi z oszacowanej funkcji trendu na podstawie ocen parametrów struktury stochastycznej, tj. odchylenia standardowego składnika resztowego, współczynnika zbieżności i współczynnika determinacji liniowej.
Dokonaj analizy własności rozkładu reszt modelu (badanie losowości reszt, badanie symetrii składnika resztowego, badanie autokorelacji składników losowych).
Zbadaj istotność parametrów funkcji trendu.
Wyznacz prognozy punktowe na lata 2010 i 2011. Sprawdź dopuszczalność prognoz punktowych miernikami ex ante .
Ad. 1. Szacowana funkcja trendu jest funkcją wykładniczą postaci: .
Zatem każdą wartość rzeczywistą możemy zapisać jako:
.
Przekształcenie sprowadzające funkcję do postaci liniowej:
Postacie macierzy: = Oszacowana liniowa funkcja trendu ma postać: ..................................................
Oszacowana wykładnicza funkcja trendu ma postać: ..................................................
Interpretacja .......................................... Interpretacja .......................................... Ad. 2. Miary dopasowania: Wariancja resztowa: =
Odchylenie standardowe składnika resztowego: =
Współczynnik zbieżności: = Współczynnik determinacji liniowej: =
Ad. 3. hipoteza zerowa: wobec alternatywnej = Zbiór krytyczny: , gdzie: - wartość krytyczna rozkładu -Studenta dla stopni swobody.
wartość statystyki: = ........... wartość statystyki: = ............ Ad. 4. Prognoza punktowa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz