Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu - trend liniowy.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 903
Wyświetleń: 4571
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu - trend liniowy. - strona 1 Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu - trend liniowy. - strona 2 Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu - trend liniowy. - strona 3

Fragment notatki:

Podręcznik: „Prognozowanie ekonomiczne - Teoria, przykłady, zadania” - A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, PWN, Warszawa 2003. Rozdział 3.3. - wzory (3.10) - (3.98) oraz przykład 3.1. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE KLASYCZNYCH MODELI TRENDU TREND LINIOWY Zadani e 1: Tabela przedstawia dane dotyczące liczby samochodów osobowych zarejestrowanych na 1000 mi eszkańc ów w Polsce w latach 2003 - 2009 : rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
t 294
314
329
351
383
422
432
1. Oszacuj parametry liniowej funkcji trendu. 2. Dokonaj oceny zgodności danych empirycznych z danymi wynikającymi z oszacowanej funkcji trendu na podstawie ocen parametrów struktury stochastycznej, tj. odchylenia standardowego składnika resztowego, współczynnika zmienności resztowej, współczynnika zbieżności i współczynnika determinacji liniowej.
Dokonaj analizy własności rozkładu reszt modelu (badanie losowości reszt, badanie symetrii składnika resztowego, badanie autokorelacji składników losowych).
3. Zbadaj istotność parametrów funkcji trendu.
4. Wyznacz prognozy punktowe na 2010 i 2011 rok. 5. Sprawdź dopuszczalność prognoz punktowych miernikami ex ante .
6. Wyznacz prognozy przedziałowe na 2010 i 2011 rok z wiarygodnością 95%.
7. Oceń dopuszczalność prognoz przedziałowych miernikami ex ante .
Ad. 1. Szacowana funkcja trendu jest funkcją liniową postaci: ,
Oszacowanie parametrów: KMNK Układ równań normalnych w zapisie macierzowym:
Postacie macierzy: = Oszacowana funkcja trendu ma postać: Interpretacja .......................................... I nterpretacja .......................................... Ad. 2. Weryfikacja modelu Rok t 2003
1
294
2004
2
314
2005
3
329
2006
4
351
2007
5
383
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz