Prognozowanie i symulacje - strona 2

note /search

Model multiplikatywny ze wskaźnikami sezonowości.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 196
Wyświetleń: 994

MODEL MULTIPLIKATYWNY ZE WSKAŹNIKAMI SEZONOWOŚCI Zadanie 1. Półroczne dane dotyczące wielkości sprzedaży wody mineralnej (w tys. litrów), przez pewną wytwórnię, począwszy od I półrocza 2005 r., a kończąc na II półroczu 2009 r. przedstawia t...

Metoda Kleina

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2324

Metoda Kleina Prognozowanie szeregu czasowego z wahaniami periodycznymi zgodnie z metodą Kleina polega na wykorzystaniu następującego modelu: , gdzie: - wartość szeregu czasowego w -tym cyklu dla -tej fazy; - funkcja trendu; - składnik...

Metoda trendów jednoimiennych okresów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 868
Wyświetleń: 4977

Metoda trendów jednoimiennych okresów Metoda trendów jednoimiennych okresów polega na oszacowaniu parametrów funkcji trendu oddzielnie dla poszczególnych faz cyklu. Niech szereg czasowy badanego zjawiska składa się z obserwacji. Dzielimy go...

Liniowy model przyczynowo-opisowy.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1764

LINIOWY MODEL PRZYCZYNOWO-OPISOWY Zadanie 1. Poniższa tablica zawiera dane zebrane w pewnym zakładzie z lat 2004-2010 dotyczące: rocznych obrotów (w mln zł), liczby zatrudnionych (w dziesiątkach osób) oraz rocznych wydatków na reklamę (w dziesiątkach tys. zł). Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20...

Model Holta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1666

METODA HOLTA Zadanie. Wartość sprzedaży (w tys. szt.) w pewnym przedsiębiorstwie w kolejnych półroczach lat 2006 - 2010 (zmienna ) kształtowała się następująco: 1 30,6 2 32,3 3 32,8 4 33,5 5 34,1 6 35,3 7 35,6 8 36,4 9 36,6 10 37,1 Przyjmując i wyznacz metodą Holta wartości wygładzone or...

Modele_adaptacyjne - metoda naiwna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1330

Modele adaptacyjne METODA NAIWNA Prognoza punktowa: Punktowe prognozy wygasłe: dla Zad. 1 . Dane dotyczące ceny srebra (USD/ uncja) na giełdzie w Londynie w dniach 3.12.2010-14.12.2010 przedstawia tabela: t 1 28,74 2 29,6 3 30,5 4 29,02 5 28,41 6 28,79 7 29,33 8 29,88 Wykorzystując...

Trend pełzający z wagami harmonicznymi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1288

Trend pełzający z wagami harmonicznymi Krok 1 . Ustalenie wartości stałej wygładzania . Krok 2 . Oszacowanie liniowych funkcji trendu na podstawie kolejnych fragmentów szeregu o długości . Uzyskujemy liniowych funkcji trendu: dla oszacowana na podstawie wartości ; dla oszacowana na podstawie wa...

Negocjacje - przykładowe zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2877

NEGOCJACJE Są procesem, w którym przynajmniej dwie strony, mające różne opinie, potrzeby i motywacje, starają się dojść do porozumienia w ważnej dla nich kwestii. Pytania sprawdzające: Co to jest BATNA? Opisz i podaj przykład. BATNA - Best Alternative to a Negotiated Agreement, czyli w tłumaczen...

Prognozowanie - zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1064

Zadanie 1 Na podstawie Rocznika Statystycznego dobierz dwie serie danych do analizy poziomu średniego zmiennych, rozrzutu względem średniej oraz liniowej zależności jednej zmiennej od drugiej. Dane powinny być zebrane z minimum 20 okresów (stanów zmiennej). Dokonaj wizualizacji danych oraz przedsta...

Metody obliczeniowe i symulacja, dr inż. Marian Bubak - pytania na egz...

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5824

Niektóre odpowiedzi mogą być nieprawidłowe, więc warto na wszelki wypadek sprawdzić. Pierwszy plik porusza kwestie takie jak: arytmetyka w maszynie komputerowej, komputerowa reprezentacja liczb rzeczywistych, własności numeryczne operacji zmiennopozycyjnych, zadanie, algorytm, realizacja zmienn...