Metoda trendów jednoimiennych okresów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 5047
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda trendów jednoimiennych okresów - strona 1 Metoda trendów jednoimiennych okresów - strona 2

Fragment notatki:

Metoda trendów jednoimiennych okresów Metoda trendów jednoimiennych okresów polega na oszacowaniu parametrów funkcji trendu oddzielnie dla poszczególnych faz cyklu. Niech szereg czasowy badanego zjawiska składa się z obserwacji. Dzielimy go na szeregów czasowych odnoszących się do tej samej fazy cyklu i każdy z nich opisujemy modelem:
,
gdzie:
- wartość szeregu czasowego w -tym cyklu dla -tej fazy;
- funkcja trendu dla -tej fazy cyklu;
- składnik losowy.
W praktyce wybierana jest liniowa postać trendu dla każdej fazy cyklu. Zatem każdy szereg czasowy odnoszący się do określonej fazy cyklu opisujemy modelem liniowym o postaci:
,
gdzie:
- parametry -tej liniowej funkcji trendu,
- wartość szeregu czasowego w -tym cyklu dla -tej fazy;
- składnik losowy.
Zadanie Kwartalną liczbę mieszkań oddanych do użytku w Polsce w latach 2006-2009 przedstawia tabela. rok
2006
I kw
1
28284
II kw
2
22077
III kw
3
26220
IV kw
4
38772
2007
I kw
5
26979
II kw
6
25849
III kw
7
34124
IV kw
8
46746
2008
I kw
9
35415
II kw
10
33868
III kw
11
38201
IV kw
12
57705
2009
I kw
13
41498
II kw
14
34649
III kw
15
38694
IV kw
16
45161
Wykorzystując metodę trendów jednoimiennych okresów, oblicz prognozy liczby oddanych mieszkań do użytku na kolejne kwartały 2010 r.
Sprawdź dopuszczalność prognoz punktowych miernikami ex ante .
Oceń trafność obliczonych prognoz wykorzystując odpowiednie miary dokładności ex post , jeżeli wiadomo, że w kolejnych kwartałach 2010 r. liczba oddanych mieszkań wynosiła odpowiednio: 34047, 29731, 33900, 38140.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz