Liniowy model przyczynowo-opisowy.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liniowy model przyczynowo-opisowy. - strona 1 Liniowy model przyczynowo-opisowy. - strona 2 Liniowy model przyczynowo-opisowy. - strona 3

Fragment notatki:

LINIOWY MODEL PRZYCZYNOWO-OPISOWY Zadanie 1. Poniższa tablica zawiera dane zebrane w pewnym zakładzie z lat 2004-2010 dotyczące: rocznych obrotów (w mln zł), liczby zatrudnionych (w dziesiątkach osób) oraz rocznych wydatków na reklamę (w dziesiątkach tys. zł).
Rok
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Roczne obroty (w mln zł)- 25 30 45 70 60 86 100 Liczba zatrudnionych (w dziesiątkach osób) - 2,5 2,2 3 4 4,5 4 5 Roczne wydatki na reklamę (w mln zł) - 1,1 1,6 2,1 3 2 3,9 4,2 Na podstawie tych danych: Oszacuj parametry liniowego modelu ekonometrycznego, opisującego roczne obroty od liczby zatrudnionych i wydatków na reklamę. Dokonaj oceny zgodności danych empirycznych z danymi wynikającymi z oszacowanego modelu na podstawie ocen parametrów struktury stochastycznej, tj. odchylenia standardowego reszt, współczynnika zmienności reszt, współczynnika zbieżności i współczynnika determinacji liniowej.
Zbadaj istotność parametrów liniowego modelu ekonometrycznego.
Wyznacz prognozy punktowe na lata 2011 i 2012. Wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym ustal wykorzystując odpowiednie modele prognostyczne.
Sprawdź dopuszczalność prognoz punktowych miernikami ex ante .
Wyznacz prognozy przedziałowe na lata 2011 i 2012 przyjmując poziom wiarygodności 95%.
Oceń dopuszczalność prognoz przedziałowych miernikami ex ante .
Rozwiązanie: Ad. 1. Szacowany liniowy model przyczynowo-opisowy ma postać: Parametry oszacujemy za pomocą metody najmniejszych kwadratów : gdzie:
, , .
Czyli wektor i macierz przyjmują postać:
, .
Oszacowany liniowy model ekonometryczny ma postać: Interpretacja : Interpretac ja : Ad. 2. Weryfikacja modelu , , = , , Miary dopasowania: Wariancja resztowa: Odchylenie standardowe składnika resztowego: = .....................
Współczynnik zmienności resztowej: = ..............................
Współczynnik zbieżności:

(…)

… reszt, współczynnika zmienności reszt, współczynnika zbieżności i współczynnika determinacji liniowej.
Zbadaj istotność parametrów liniowego modelu ekonometrycznego.
Wyznacz prognozy punktowe na lata 2011 i 2012. Wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym ustal wykorzystując odpowiednie modele prognostyczne.
Sprawdź dopuszczalność prognoz punktowych miernikami ex ante.
Wyznacz prognozy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz