odpowiedzi 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odpowiedzi 2 - strona 1 odpowiedzi 2 - strona 2 odpowiedzi 2 - strona 3

Fragment notatki:


a1 liczba w latach 1997-2006 rosła z roku na rok średnio o 14,01 samochodów na 1000 mieszkańców a0 teoret. liczba w 1996 (rok wcześniej) wynosiła ok. 202.2 samochodów na 1000 mieszkańców
LOG a0 teoret. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1997 roku (rok pierwszy) wyniosło około 1,27 tys. PLN Wniosek: przeciętne wynagrodzenie w latach 1997-2006 rosło ale z roku na rok o coraz mniejszą wartość (przyrosty malejące)_____________________________ Wariancja reszt Odchylenie standardowe reszt Se wartości teoretyczne uzyskane z oszacowanej funkcji trendu różnią się od wartości rzeczywistych średnio o 4,9 sztuk
LOG Se przeciętna różnica między wartościami teoretycznymi a empirycznymi wynosiła około 46,1 zł_______________ Współczynnik zmienności reszt Ve przeciętna różnica między wartościami rzeczywistymi a teoretycznymi wynosi ok. 1.75% średniej liczby samochodów na 1000 mieszkańców w latach 97-2006 LOG Ve przeciętna różnica między wartościami teoretycznymi a empirycznymi wynosi o około 2,16% średniej wartości badanego zjawiska______________________________ Współczynnik zbieżności  około 1,75% zmienności badanej cechy nie zostało wyjaśnione poprzez oszacowaną funkcję trendu LOG  około 1,13% całkowitej zmienności badanego zjawiska nie zostało wyjaśnione poprzez oszacowany trend logarytmiczny__________________________________ Współczynnik determinacji liniowej R około 98,87% zmienności badanej cechy zostało wyjaśnione poprzez oszacowaną funkcję trendu
LOG R około 98,87% zmienności badanego zjawiska zostało wyjaśnione poprzez oszacowany trend logarytmiczny___ Hipoteza zerowa wobec alternatywnej Na poziomie istotności 0,05 odrzucamy hipotezę zerową na rzecz (korzyść) hipotezy alternatywnej głoszącą statystyczna istotność współczynnika (parametru) kierunkowego prostej trendu
LOG Na poziomie istotności 0,05 odrzucamy hipotezę zerową na rzecz (korzyść) hipotezy alternatywnej głoszącą statystyczna istotność współczynnika (parametru) kierunkowego w trendzie logarytmicznym_____________ Prognoza punktowa y prognozowana liczba samochodów zarejestrowanych w Polsce w 2007 roku wynosi 356,31 samochodów na 1000 mieszkańców
LOG ____________________________________________ Ocena ex ante średniego błędu predykcji s rzeczywista liczba samochodów zarejestrowanych w 2007 roku może różnić się od obliczonej prognozy o około 5,9 samochodu na 1000 mieszkańców
LOG s prognoza punktowa na 2008 rok może różnić się od

(…)


losowy mianowany
łączny głowny+sezonowy=systematyczny mianowany
Metody naiwne prognozy krótkookresowe na jeden okres naprzód czyli T=n+1
Metody średniej ruchomej szereg czasowy bez trendu i wahań sezonowych z niewielkimi wahaniami przypadkowymi. Prognozy krótkookresowe na jeden okres naprzód czyli T=n+1
Metody adaptacyjne szeregi czasowe charakteryzują się nieregularnością i załamaniem trendu, prognozy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz