Ekonomia matematyczna

note /search

Modele cyklu koniunkturalnego- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1435

Prof. Teresa Kamińska Modele cyklu koniunkturalnego MODELE CYKLU KONIUNKTURALNEGO Koniunktura, a właściwie jej zmiany - szczególnie w punktach zwrotnych - dotyczą wszystkich i dlatego interesują się nią nie tylko prognostycy lub planiści odpowiedzialni za prowadzenie

Konsument- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

PODSTAWOWE ZALEŻNOŚCI FUNKCYJNE W WYBORZE KONSUMENTA WIĄZKI PRODUKTOWE Zbiór wszystkich nieujemnych liczb rzeczywistych oznacza się przez R+. czyli R+ = [0,∞) = {x : x ≥ 0; zbiór wszystkich „nieujemnych” wektorów o wymiarze n oznacz...

Równowaga rynkowa- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2100

Prof. Teresa Kamińska Równowaga cząstkowa (rynkowa) i ogólna 4. RÓWNOWAGA RYNKOWA (CZĘŚCIOWA) I OGÓLNA W teorii ekonomii rozróżnia się modele równowagi nawiązujące do trzech definicji1: 1. walrasowska –

Wzrost- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Prof. Teresa Kamińska Modele wzrostu gospodarczego MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO Wzrost gospodarczy to proces wzrostu realnej wartości PKB (PNB) lub wzrostu tej realnej wartości na głowę. Wzrost zrównoważony to stan, w którym zmienne endogeniczne i egzogeniczne rosną w tym samym tempie. Podjęc...

Analiza wskaźnikowa firmy cukierniczej

 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1540

WARSZAWA, LUTY 2008 WSTĘP Firma, której bilans i rachunek zysków i strat został poddany analizie jest firmą usługową, działającą na rynku warszawskim od kilku lat . Działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, w której występuje dwóch współwłaścicieli. Działalność spółki to: prowadzenie k...

Modele matematyczne w ekonomii

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1869

Program ekonomii matematycznej Studia S SL Modele matematyczne w ekonomii Podstawowe zależności funkcyjne w wyborze konsumenta Decyzje przedsiębiorstwa Teoria gier Teoria ryzyka Podręczniki: A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, E. Pankau, M. Zielenkiewicz,

Decyzje przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

DECYZJE PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KONKURENCJI DOSKONAŁEJ Rozważenie rynku konkurencji doskonałej jest niezbędne z punktu widzenia ekonomii pozytywnej, gdyż stanowi normatywny punkt odniesienia dla warunków idealnych ta...

Podstawowe zależności funkcyjne w wyborze konsumenta

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

PODSTAWOWE ZALEŻNOŚCI FUNKCYJNE W WYBORZE KONSUMENTA Wybór konsumenta pozostaje pod wpływem takich zmiennych jak preferencje, dochód, ceny produktów i czas. WIĄZKI PRODUKTOWE Zbiór wszystkich nieujemnych liczb rzeczywistych oznacza si...

Teoria gier

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2198

TEORIA GIER Teoria gier - definiowana jako teoria podejmowania decyzji w warunkach interaktywnych (gry strategicznej) lub inaczej matematyczna teoria sytuacji konfliktowych - została stworzona przez J. von Neumanna, który stwierdził, że istota tej gry nie polega na próbie odgadnięcia intencji gracz...

Teoria ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1330

TEORIA RYZYKA RYZYKO oznacza możliwość osiągnięcia wartości końcowej kapitału (inwestycji, instrumentu finansowego) różniącej się od wartości oczekiwanej. Działanie w warunkach ryzyka, dotyczy podejmowania decyzji odnośnie do zdarzeń, które mogą wystąpić z określonym prawdopodobieństwem. Najprecy...