Decyzje przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje przedsiębiorstwa - strona 1 Decyzje przedsiębiorstwa - strona 2 Decyzje przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

DECYZJE PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KONKURENCJI DOSKONAŁEJ
Rozważenie rynku konkurencji doskonałej jest niezbędne z punktu widzenia ekonomii pozytywnej, gdyż stanowi normatywny punkt odniesienia dla warunków idealnych także pod względem maksymalizacji dobrobytu społecznego.
Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji doskonałej działa w ramach następujących założeń:
wytwarza jeden produkt zużywając k czynników produkcji;
proces produkcji opisuje skalarna funkcja produkcji f∈C 2 (R + k → R + 1 ) rosnąca, zerująca się w zerze, silnie wklęsła i dodatnio jednorodna stopnia 0

(…)

…, o jakie ekstremum chodzi, to w wypadku maksimum trzeba posłużyć się warunkiem drugiego rzędu, wskazującym na warunek wystarczający maksymalizacji funkcji zysku przedsiębiorstwa, tj.:
.
Jeśli przedsiębiorstwo traktuje cenę P jako zmienną egzogeniczną, to TR = q⋅P, a przychód krańcowy jest równy pierwszej pochodnej, tj. MR (q) = TR'(q) = P.
MAKSYMALIZACJA ZYSKU A NAKŁADY CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH
Problem maksymalizacji…
pochodnych cząstkowych funkcji ∏ względem L i K do zera
.
Z tego:
i .
MAKSYMALIZACJA ZYSKU PRZY k-ARGUMENTOWEJ FUNKCJI PRODUKCJI ∏ (x) = {p f(x) - < v, x〉 }→ max x ≥ 0 gdzie:
f (x) - ilość wytworzonego produktu (w jednostkach fizycznych)
v = (v1, …, vk) - wektor cen czynników produkcji x = (x1, …, xk) - wektor nakładów czynników produkcji (w jednostkach fizycznych).
Zadanie polega na wyborze takiego wektora…
…(q) = MC(q).
Warunkiem wystarczającym maksymalizacji funkcji zysku ujemna wartość drugiej pochodnej:
.
Na tym kończy się podobieństwo między przedsiębiorstwem na rynku doskonale konkurencyjnym i w monopolu, pomimo takiej samej funkcji celu.
W przypadku monopolu cena jest funkcją wielkości sprzedaży (produkcji), tj. P = P(q), gdyż popyt rynkowy jest popytem na produkt przedsiębiorstwa. Zmiany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz