Ekonomia matematyczna - strona 2

Ekonomia matematyczna kompendium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Lipieta
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 7399

I.  Rl  jako przestrzeń towarów i cen 1. Podać definicję towaru i opisać założenia go dotyczące. Def. Towar jest dobrem lub usługą, rzeczą lub czynnością użyteczną, zaspokajającą czyjąś indywidualną potrzebę ujawnioną poprzez popyt na ten towar.  Towary dzielimy ze względu ...

Sciaga- ekonomia matematyczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2947

Rℓ jako przestrzeń towarów Towar jest dobrem lub usługa ,to znaczy rzeczą bądź czynnością użyteczną zaspokajająca czyjąś indywidualna potrzebę , ujawniona przez popyt na ten towar. Towary różnią się miedzy sobą cechami fizycznymi oraz miejscem i czasem ich dostępności. Towary o identycznych cecha...

Ekonomia Debreu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2415

Wykład z Ekonomii Matematycznej, KrDUFr, 2012/2013    Ekonomia Debreu z własnością prywatną  System ekonomiczny (ekonomię) tworzą:  o     konsumenci,                    ,      ;  o   producenci,                   ,       ;  o   całkowite zasoby ekonomii,                      .  Ekonomią  nazywamy...

Elementy teorii przedsiebiorstwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Elementy teorii przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo działa w warunkach konkurencji doskonałej. Założenia: przedsiębiorstwo wytwarza jeden produkt, zużywając k czynników; proces produkcji opisuje skalarna

Ogolna charakterystyka funkcji użytecznosci- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

Ogólna charakterystyka funkcji użyteczności Dla uproszczenia funkcję użyteczności będziemy rozpatrywali jako funkcję dwóch zmiennych. W rzeczywistości może to być funkcja dowolnej liczby zmiennych. Obrazem funkcji użyteczności jest...

Ekonomia matematyczna, Ćwięczek, wykłady, teoria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ilona Ćwięczek
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 2744
Wyświetleń: 10486

W niniejszym materiale znajdują się zadania opisowe i odpowiedzi na takie zagadnienia jak: własności zbiorów produkcji - ich definicje i interpretacje ekonomiczne, możliwość zaniechania produkcji indywidualnej, całkowitej, niemożliwość produkcji wolnej, nieodwracalność procesu produkcji, korzyści sk...

Ekonomia matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 11095

Pierwszy plik zawiera 13 stron z 75 pytaniami wraz z krótkimi odpowiedziami. W pliku tym występują liczne wykresy i wzory. Można tu znaleźć takie pojęcia jak: koszyki dóbr, przestrzeń metryczna, przestrzeń towarów, liniowa kombinacja wypukłej dwóch koszyków, relacja indyferencji konsumenta, sil...

Ekonomia matematyczna - zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Mrówka
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 2219
Wyświetleń: 12621

W pytaniach poruszone zostały takie zagadnienia jak: matematyzacja ekonomii, ilościowa koncepcja towaru, budowa i działanie systemu produkcji, korespondencja podaży, zysk maksymalny, system konsumpcji, ekonomia Debreu, teoria ekonomii dobrobytu, przestrzeń towarów R^2, konsumpcja w równowadze, funk...

Pytania z egzaminu z ekonomii matematycznej. A. Malawski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Malawski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 5334

Kierunek studiów to finanse i bankowość, a data egzaminu - 22.06.2007. Dokument porusza takie zagadnienia jak: ekonomia Debreu, paradoks Condorceta, zasada abstrakcji w ujęciu formalnym, przestrzeń cen, logiczna struktura działania modelu równowagi E, funkcja użyteczności, preferencje. Egzamin z E...

Ekonomia matematyczna Malawski egzamin testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Malawski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 686
Wyświetleń: 8225

Pytania egzaminacyjne na egzamin z ekonomii matematycznej u prof. Andrzeja Malawskiego na UEK. Tematy pojawiające się w notatce: właściwości zbiorów produkcji, optimum społeczne Pareta, Twierdzenie Minkowskiego, własności systemu produkcji ze względu na maksymalizacje zysku, Debreu, zasada abstrakcj...