Ekonomia matematyczna - strona 3

Ekonomia matematyczna, Ćwięczek, egzamin, testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ilona Ćwięczek
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 3766
Wyświetleń: 16247

W niniejszych materiałach znajdują się zadania dotyczące relacji preferencji, funkcji użyteczności, zbioru budżetowego, konsumpcji w równowadze, własności relacji preferencji, ekonomia Debreu z własnością prywatną, system konsumpcji maksymalizacja użyteczności pod warunkiem ograniczeń budżetowych, ...

Matematyka - symbole matematyczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Skrodzka
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3346

Wszystkie symbole matematyczne zebrane w jednym miejscu - od najbardziej oczywistych do rzadko używanych. Wyjaśnienie, opis i pełna nazwa wszystkich symboli matematycznych, także alternatywne oznakowanie. Lista symboli matematycznych Wiele symboli może być zaprzeczonych przez ich przekreślenie...

Ekonomia matematyczna - pytania testowe

 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3108

składa się z 16 pytań i dotyczy między innymi takich zadnień jak: krańcowa skłonność do konsumpcji, statystyka porównawcza, funkcja popytu, funkcja podaży czy krańcowy utarg produktu. Stwierdzono,że krańcowa skołonnosć do konsum.w pewnym kraju wynosci0,7.Jeżeli dochód narod.kraju wynosi 70,to na o...

Egzamin z Ekonomii matematycznej - Finanse i bankowość

 • prof. dr hab. Andrzej Malawski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1848

Egzamin z Ekonomii matematycznej. (Finanse i bankowość 2007-06-22) GRUPA I Opisać logiczną strukturę działania ekonomii Debreu E.. Sformułować zasadę abstrakcji w ujęciu formalnym, wykazać wybraną tezę oraz podać zastosowanie tej zasady w teorii konsumenta. Przedstawić paradoks Condorceta. Scharak...

Ekonomia matematyczna - zadania.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 3178

Ekonomia Matematyczna: przykładowe zestawy egzaminacyjne, KrDUFr, 2012/2013    Zestaw I  Zad.1.   Opisać  strukturę  działania  ekonomii  dochodu  i  podać  definicję  równowagi  rynku  finansowego.    Zad.2.   Określić  na  podstawie  definicji  funkcję  użyteczności  reprezentującą  relację  pr...

Elastyczność popytu i podaży-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Piotr Betlej
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

Elastyczność popytu i podaży Rynkowe prawo popytu i podaży wskazuje kierunki popytu i podaży na zmiany ceny. Równocześnie na zmiany popytu i podaży danego produktu wywierają wpływ inne czynniki, takie jak np. dochody czy ceny innych produktów. Analizując reakcje popytu i podaży na zmiany któregoś z...

Elastyczność podaży-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Piotr Betlej
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY Elastyczność podaży mierzy się stosunkiem procentowej zmiany wielkości podaży DQ s /Q s do procentowej zmiany ceny DP/P. Elastyczność cenową podaży wyrażamy wzorem   gdzie:  - współczynnik elastyczności cenowej podaży  - zmiana podaży wywołana zmianą ceny  - dotychczasowa wi...

Pytania z egzaminu z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1792

Podać, jak mierzy się odległość między koszykami dóbr. Podać określenie przestrzeni metrycznej. Podać określenie przestrzeni towarów. Podać, jak określa się podstawowe działania na koszykach dóbr. Określić pojęcie liniowej kombinac...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

Opisać model Domara-Haroda Funkcja wydatków Prawo Walrasa Funkcja kompensacyjne Substytucja towarów Ścieżka ekspansji cenowej Zależności między C(a) F(a) P(a) Niekorzyści skali produkcji Minimalizacja kosztów produkcji Elastyczność substytucji Zadanko 1 Podane było Q obliczyć wielkość Q d...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1323

Pytania z ekonomii matematycznej. Zestaw 2. Zbiór budżetowy konsumenta. Funkcja popytu A. Marshalla to funkcja, która każdej parze (p, I)0 przyporządkowuje Pośrednia funk...