Matematyka - symbole matematyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3346
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Matematyka - symbole matematyczne - strona 1

Fragment notatki:

Wszystkie symbole matematyczne zebrane w jednym miejscu - od najbardziej oczywistych do rzadko używanych. Wyjaśnienie, opis i pełna nazwa wszystkich symboli matematycznych, także alternatywne oznakowanie.

Lista symboli matematycznych
Wiele symboli może być zaprzeczonych przez ich przekreślenie lub przekreślenie ich części, np.  oznaczający brak przynależności do zbioru jest zaprzeczeniem symbolu  oznaczającego przynależność elementu do zbioru, czy też oznaczający niewłaściwe zawieranie zbiorów oraz oznaczający explicité właściwe zawieranie zbiorów. W niektórych symbolach poniżej przez  oraz  oznaczone są miejsca przyłożenia argumentów i parametrów. W większości wypadków nazwy zbiorów i operatorów można pisać wielką lub małą literą (choć ustalony jest często jeden z zapisów), jednak czasami wielkość liter ma znaczenie, np.  oraz .
Logika matematyczna i teoria mnogości
Symbol
Znaczenie
Czytanie
koniunkcja
i
alternatywa
lub
alternatywa wykluczająca
albo, inne nazwy: alternatywa rozłączna, różnica symetryczna, kontrawalencja
kreska Sheffera
również funktor Sheffera, dysjunkcja, niewspółzachodzenie
negacja
nie, nieprawda, że
implikacja
implikuje, wynika, pociąga
równoważność
wtedy i tylko wtedy, gdy
zbiór
zbiór (złożony z) elementów  (elementy oddzielane przecinkami lub średnikami)
zbiór (złożony z) elementów  takich, że 
krotka, ciąg
krotka/ciąg (złożona/y z) elementów  (oddzielane przecinkami lub średnikami), krotka dla dwóch elementów: para uporządkowana (para), trzech: trójka, itp.
inkluzja (właściwa, niewłaściwa)
zawiera się, jest zawarte
przynależność do zbioru
należy do (jest elementem), zawiera w sobie element
zbiór pusty
suma zbiorów
iloczyn zbiorów
również przekrój zbiorów
różnica zbiorów
/
zbiór ilorazowy
również przez
iloczyn kartezjański
również produkt
moc zbioru
moc nieskończonego zbioru przeliczalnego
alef zero
continuum, moc zbioru liczb rzeczywistych
kontinuum
kwantyfikator ogólny
dla każdego, inne nazwy: uniwersalny, duży
kwantyfikator egzystencjalny
istnieje, inne nazwy: szczegółowy, mały
kwantyfikator jednoznaczności
istnieje dokładnie jeden
obcięcie  do 
również restrykcja, zawężenie
Ważne zbiory i struktury
Symbol
Znaczenie
zbiór liczb naturalnych, liczby naturalne z zerem włącznie
zbiór liczb całkowitych, liczby całkowite dodatnie, pierścień reszt modulo n
zbiór liczb wymiernych, zbiór liczb wymiernych dodatnich, liczby p-adyczne


(…)


pochodna
f prim, f bis, df po dx
pochodna
pierwsza, druga, ... pochodna x (nie używa się zwykle do trzeciej, czwartej włącznie)
pochodna kierunkowa, pochodna cząstkowa
df po dx, i-ta pochodna cząstkowa
całka (nieoznaczona), całka oznaczona od a do b, całka po (zbiorze) A
całka podwójna (powierzchniowa, potrójna, poczwórna, krzywoliniowa(okrężna)
odwzorowanie (f) z A w B
inne nazwy w artykule funkcja
wzór…
… naturalne z zerem włącznie
zbiór liczb całkowitych, liczby całkowite dodatnie, pierścień reszt modulo n
zbiór liczb wymiernych, zbiór liczb wymiernych dodatnich, liczby p-adyczne
zbiór liczb rzeczywistych, zbiór liczb rzecz. dodatnich, zbiór liczb rzecz. uzupełniony o  zbiór liczb zespolonych, zbiór liczb zesp. uzupełniony o  zbiór kwaternionów
zbiór oktaw Cayleya
zbiór sedenionów
Ważne działania i relacje…
… ,liminf 
granica górna, dolna
również limes superior, limes inferior
sup ,inf 
kres górny, dolny
również supremum, infimum
max ,min 
maksimum, minimum
argument liczby zespolonej, argument główny liczby zespolonej
część całkowita
również podłoga, entier
sufit
również powała
część ułamkowa
również mantysa
nośnik funkcji, nośnik miary, nośnik permutacji
zwykle po prostu nośnik
część rzeczywista
również realis
część urojona
również imaginaris
Niektóre stałe
Symbol
Znaczenie
π
liczba pi
e
podstawa logarytmu naturalnego
γ
stała Eulera
ϕ
złoty podział
Ważne funkcje
Symbol
Znaczenie
Uwagi
sinus, cosinus, tangens, secans, cosecans, cotangens
funkcje trygonometryczne
arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens, arcus secans, arcus cosecans, arcus cotangens
funkcje cyklometryczne
sinus hiperboliczny, cosinus…

oprócz nazw odczytywanych również: jest co najwyżej rzędu, jest rzędu niższego niż, jest co najmniej rzędu, jest rzędu wyższego niż, jest dokładnie rzędu
sprzężenie hermitowskie
dziedzina
obraz
nabla (gradient), laplasjan,dalambercjan
również operator Laplace'a, d'Alamberta
rotacja, dywergencja
iloczyn tensorowy, iloczyn wektorowy, iloczyn skalarny
iloczyn skalarny
złożenie funkcji
złożone z

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz